โทร. 02-676-3377

บริการเช่ารถขับที่ญี่ปุ่น

เช่ารถในญี่ปุ่นราคาถูกกับ Toyota Rent a Car สำหรับผู้หลงไหลการขับรถเที่ยวญี่ปุ่นด้วยตัวเอง มีให้เลือกกว่า 40 รุ่น

Compact

รถราคาประหยัด

Standard

รถขนาดมาตรฐาน

Wagon

รถครอบครัว

Sport

รถสปอร์ท

SUV

รถอเนกประสงค์

Luxury

เหนือระดับในแบบคุณ

5 Year+

รถอายุ 5 ปี ราคาถูก

ประกันภัย

• ประกันและระบบชดเชยความเสียหาย
• ประกันและระบบชดเชยความเสียหายรวมอยู่ในค่าเช่ารถอัตราปกติ
• กรณีเกิดอุบัติเหตุระหว่างใช้งานรถ จะมีการชดเชยความเสียหายในขอบเขตไม่เกินค่าชดเชยที่กำหนด

การบาดเจ็บทางร่างกาย : ไม่จำกัดจำนวนวงเงินสูงสุดต่อบุคคล (รวมค่าชดเชยจากประกันความรับผิดจากรถยนต์ภาคบังคับ)
ความเสียหายต่อสินทรัพย์ : ไม่จำกัดจำนวนวงเงินสูงสุดต่ออุบัติเหตุหนึ่งครั้ง (ค่าเสียหายที่ต้องรับผิดชอบเอง (จำนวนที่ยกเว้น) 50,0000 เยน)
ความเสียหายต่อรถยนต์ : ได้ไม่เกินมูลค่ารถยนต์จริง ต่อ 1 อุบัติเหตุ
(ค่าเสียหายที่ต้องรับผิดชอบเอง (จำนวนที่ยกเว้น) 50,000 เยน, รถบัส/รถบรรทุกขนาดใหญ่ 100,000 เยน)
ความพิการทางร่างกาย : 1 คนได้ไม่เกิน 30,000,000 เยน*1

*1 กรณีผู้โดยสารบาดเจ็บ (รวมกรณีเสียชีวิตและพิการ) จากอุบัติเหตุทางรถยนต์ จะได้รับค่าชดเชนความเสียหาย โดยไม่คำนึงถึงสัดส่วนความผิดของผู้ขับ (จำนวนจำกัด 30,000,000 เยน : ค่าเสียหายคำนวณตามมาตรฐานที่กำหนดในข้อตกลงประกัน)

 


 

ตัวอย่างที่ประกันและระบบชดเชยความเสียหายไม่ครอบคลุม

 • ไม่ได้แจ้งความอุบัติเหตุกับตำรวจ (ไม่มีใบรับรองอุบัติเหตุ)
 • อุบัติเหตุที่เกิดจากผู้ขับคนอื่น ซึ่งไม่ใช่ผู้ขับที่ได้แจ้งไว้ ณ เวลาออกเดินทาง
 • อุบัติเหตุที่เกิดจากผู้ขับไม่มีใบขับขี่
 • อุบัติเหตุที่เกิดจากผู้ขับดื่มสุรา
 • อุบัติเหตุที่เกิดระหว่างเช่ารถเกินเวลาที่กำหนดโดยไม่ได้รับอนุญาต
 • กรณีฝ่าฝืนข้อตกลงอื่นๆ ที่ระบุไว้ในข้อตกลงประกันเช่น) ทิ้งกุญแจไว้ในรถ ทำให้รถถูกขโมย

หมายเหตุ :

 • ลูกค้าต้องรับผิดชอบค่าเสียหายที่ต้องรับผิดชอบเองตามด้านบน รวมถึงค่าเสียหายที่เกินจากค่าชดเชยที่กำหนด
 • ตามข้อตกลงประกัน ลูกค้าจะไม่ได้รับค่าชดเชย หากเป็นอุบัติเหตุซึ่งเกิดจากสาเหตุที่ไม่สามารถจ่ายเงินประกันได้ และอาจไม่ได้รับค่าชดเชยหากไม่มีใบรับรองอุบัติเหตุจากตำรวจ

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ลูกค้าต้องรับผิดชอบเองเนื่องจากไม่รวมอยู่ในประกันและระบบการชดเชยความเสียหาย

ยางแตก, จานปิดดุมล้อหาย/เสียหาย

หมายเหตุ :

 • การเปลี่ยนยางอะไหล่ โปรดใช้จุดบริการของบริษัทประกันที่ระบุไว้ หรือเปลี่ยนด้วยตนเอง
 • หากรถยนต์ไม่มียางอะไหล่และยางแตก โปรดใช้จุดบริการของบริษัทประกัน อย่าใช้อุปกรณ์ปะยางที่ติดมากับรถเอง โดยรถจะถูกส่งไปยังอู่ซ่อมรถซึ่งอยู่ใกล้กับจุดบริการที่สุด (ไม่เสียค่าใช้จ่าย หากอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ระบุไว้ของจุดให้บริการบริษัทประกัน)
 • กรณีจำเป็นต้องปะยางฉุกเฉินโดยใช้อุปกรณ์ปะยางที่ติดมากับรถ ลูกค้าต้องรับผิดชอบค่าอุปกรณ์ปะยางที่ติดกับมากับรถเอง
 • ลูกค้าต้องรับผิดชอบค่าซ่อมยางที่เสียหาย, ค่ายางใหม่และค่าแรงกรณีต้องเปลี่ยนยาง, ค่าจานปิดดุมล้อที่สูญหาย กรณีล้อเสียหายต้องจ่ายค่าเสียหายทางธุรกิจด้วย
 • เมื่อจะเปลี่ยนยางใหม่ กรุณาแจ้งล่วงหน้าไปยังสาขาที่เช่ารถมา และเปลี่ยนยางโดยใช้ยางประเภทเดียวกับยางที่เสียหาย

ค่าเสียหายทางธุรกิจ (NOC)

กรณีรถเกิดอุบัติเหตุ, ถูกขโมย, เสียหาย, สกปรก ฯลฯ จนจำเป็นต้องซ่อมหรือทำความสะอาดรถ ลูกค้าจะต้องรับผิดชอบค่าเสียหายทางธุรกิจในระหว่างนั้น ตามจำนวนด้านล่าง

(เงินเยนญี่ปุ่น รวมภาษี 10%)
 
รถวิ่งได้ กรณีนำมาคืนสาขาที่ระบุไว้ 20,000 เยน
รถวิ่งไม่ได้ กรณีไม่ได้นำมาคืนสาขาที่ระบุไว้ 50,000 เยน

 

หมายเหตุ:กรณีรถวิ่งได้แต่ไม่คืนที่สาขาที่ระบุไว้ (เช่น จอดทิ้งไว้บนถนน) ต้องชำระค่าเสียหาย 50,000 เยน

จุดบริการครบครัน

บริการขนส่งรถยนต์

ชดเชยสูงสุด 150,000 เยน ต่อ 1 อุบัติเหตุ (ประมาณ 180 km)

สตาร์ทเครื่องใหม่กรณีแบตเตอรี่หมด

สตาร์ทเครื่องใหม่โดยต่อสายเคเบิล กรณีแบตเตอรีหมด

บริการปลดล็อกกรณีรถล็อก

บริการเฉพาะกรณีสามารถตรวจสอบผู้เช่าจากใบส่งมอบรถได้ *2

เปลี่ยนยางอะไหล่กรณียางแตก*

กรณีรถยางแตกและไม่มียางอะไหล่ รถจะถูกส่งไปยังอู่ซ่อมรถที่ใกล้ที่สุด (บางกรณีอาจใช้อุปกรณ์ปะยาง)

*ลูกค้าต้องรับผิดชอบค่าซ่อมยางที่เสียหาย, ค่าเปลี่ยนยางใหม่และค่าแรง, ค่าอุปกรณ์ปะยาง

ยกรถตกไหล่ทาง

ยกรถตกไหล่ทางได้สูงสุด 1 เมตร

เติมน้ำมันเมื่อน้ำมันหมด

จำกัดเติม 1 ครั้งต่อการเช่า 1 ครั้ง เติมน้ำมันเบนซินหรือดีเซลมากสุด 10 ลิตร (น้ำมันหมด หมายถึง เครื่องยนต์ไม่ติดเพราะไม่มีน้ำมัน)

 • *2ข้อต่อไปนี้ไม่มีให้บริการ ปลดล็อกอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย (เช่น Immobilizer), ปลดล็อกกระโปรงหลัง, และกรณีอื่นๆ ที่พนักงานไม่สามารถปลดล็อกได้เนื่องจากประเภทรถ, รุ่นรถ, ประเภทกุญแจ เป็นต้น

หมายเหตุ:

 • จุดบริการดังกล่าว เป็นจุดบริการของบริษัทประกันที่ให้ความร่วมมือ
 • บริการฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุและงานซ่อมอย่างง่าย ไม่เสียค่าบริการ แต่บริการนอกเหนือจากนี้จะเสียค่าบริการ
 • ลูกค้าต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง กรณีค่าเสียหายเกินจำนวนค่าชดเชย, เป็นอุบัติเหตุที่ตรงกับข้อยกเว้นในข้อตกลงประกัน, อุบัติเหตุและความเสียหายจากการใช้งานโดยฝ่าฝืนข้อตกลงในการส่งมอบรถ
 • เงื่อนไขอาจแตกต่างไปตามสาขา/บริษัทประกัน

แพคเกจป้องกันความปลอดภัยของโตโยต้าเรนท์อะคาร์

แพลนใหม่ประกอบด้วยระบบยกเว้นค่าชดเชยความเสียหายและยกเว้นการจ่ายค่าเสียหายทางธุรกิจ (NOC) เพียงเพิ่ม 550 เยน (รวมภาษี10%)/24 ชั่วโมงจากระบบยกเว้นค่าชดเชยความเสียหาย คุณจะได้รับการชัพพอร์ตอันอุ่นใจของ W
นอกจากนี้ ยังมีค่าชดเชยสำหรับค่าซ่อมยางเสียหาย/ค่าทำจานปิดดุมล้อสูญหายอีกด้วย

(เงินเยนญี่ปุ่น รวมภาษี 10%)

แพคเกจป้องกันความปลอดภัยของโตโยต้าเรนท์อะคาร์

1 ระบบยกเว้นค่าชดเชยความเสียหาย

ระบบนี้จะยกเว้นค่าเสียหายที่ลูกค้าต้องรับผิดชอบเอง (จำนวนที่ยกเว้น) เมื่อเกิดอุบัติเหตุ ในส่วนของความเสียหายต่อสินทรัพย์, ความเสียหายต่อรถยนต์

(เงินเยนญี่ปุ่น รวมภาษี 10%)

ระบบยกเว้นค่าชดเชยความเสียหาย

ความเสียหาย
ต่อสินทรัพย์
ค่าเสียหายที่ต้องรับผิดชอบเอง (จำนวนที่ยกเว้น)
50,000 เยน
ยกเว้น
ความเสียหาย
ต่อรถยนต์
ค่าเสียหายที่ต้องรับผิดชอบเอง (จำนวนที่ยกเว้น)
50,000 เยน*
ยกเว้น
1,100 เยน / 24 ชั่วโมง
2,200 เยน สำหรับรถบัสและรถบรรทุกขนาดใหญ่
สามารถเพิ่มเพียงระบบยกเว้นค่าชดเชยความเสียหายอย่างเดียวได้

*รถบัสและรถบรรทุกขนาดใหญ่ 100,000 เยน

2 ยกเว้นการจ่ายค่า NOC

กรณีรถเกิดอุบัติเหตุ, ถูกขโมย, เสียหาย, สกปรก ฯลฯ จนจำเป็นต้องซ่อมหรือทำความสะอาดรถ ลูกค้าจะได้รับยกเว้นไม่ต้องรับผิดชอบค่าเสียหายทางธุรกิจในระหว่างนั้น

(เงินเยนญี่ปุ่น รวมภาษี 10%)
รถวิ่งได้ กรณีนำมาคืนสาขาที่ระบุไว้
20,000 เยน
ยกเว้น
รถวิ่งไม่ได้ กรณีไม่ได้นำมาคืนสาขาที่ระบุไว้
50,000 เยน
ยกเว้น

หมายเหตุ:กรณีรถวิ่งได้แต่ไม่คืนที่สาขาที่ระบุไว้ (เช่น จอดทิ้งไว้บนถนน) ต้องชำระค่าเสียหาย 50,000 เยน

3 กรณียางแตก, จานปิดดุมล้อสูญหาย/เสียหาย

[ค่าซ่อม/ค่าเปลี่ยนฟรี] รองรับปัญหาที่เกิดกับยางด้วยเช่นกัน

หมายเหตุ:ไม่ต้องเสียค่าซ่อมยางที่เสียหาย, ค่ายางใหม่และค่าแรงกรณีต้องเปลี่ยนยาง, ค่าจานปิดดุมล้อที่สูญหาย และค่าล้อกรณีล้อเสียหาย

ข้อควรระวังเมื่อเพิ่มแพคเกจป้องกันความปลอดภัยของโตโยต้าเรนท์อะคาร์

หมายเหตุ:

 • การเปลี่ยนยางอะไหล่ โปรดใช้จุดบริการของบริษัทประกันที่ระบุไว้ หรือเปลี่ยนด้วยตนเอง
 • หากรถยนต์ไม่มียางอะไหล่และยางแตก โปรดใช้จุดบริการของบริษัทประกัน อย่าใช้อุปกรณ์ปะยางที่ติดมากับรถเอง โดยรถจะถูกส่งไปยังอู่ซ่อมรถซึ่งอยู่ใกล้กับจุดบริการที่สุด (ไม่เสียค่าใช้จ่าย หากอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ระบุไว้ของจุดให้บริการบริษัทประกัน)
 • กรณีจำเป็นต้องปะยางฉุกเฉินโดยใช้อุปกรณ์ปะยางที่ติดมากับรถ ลูกค้าต้องรับผิดชอบค่าอุปกรณ์ปะยางที่ติดกับมากับรถเอง
 • เมื่อจะเปลี่ยนยางใหม่ กรุณาแจ้งล่วงหน้าไปยังสาขาที่เช่ารถมา และเปลี่ยนยางโดยใช้ยางประเภทเดียวกับยางที่เสียหาย (กรณีนอกเหนือจากนี้ ลูกค้าต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง)
 • ในบางกรณี ลูกค้าอาจต้องสำรองจ่ายค่าซ่อมยางหรือค่าเปลี่ยนยางไปล่วงหน้าก่อน จากนั้นจึงนำใบเสร็จมาขอเงินคืนที่สาขาเมื่อลูกค้านำรถมาคืน

กรณีเกิดอุบัติเหตุทำให้รถวิ่งไม่ได้ จะถือเป็นอันสิ้นสุดสัญญาส่งมอบรถ ตามข้อกำหนดในการส่งมอบรถ
กรณีต้องการใช้งานรถเช่าต่อ จำเป็นต้องทำสัญญาเช่าใหม่ ซึ่งค่าใช้จ่ายนี้จะไม่ครอบคลุมในแพคเกจป้องกันความปลอดภัยของโตโยต้าเรนท์อะคาร์

ไม่ว่าจะเป็น แพคเกจป้องกันความปลอดภัยของโตโยต้าเรนท์อะคาร์ หากเกิดความเสียหาย รอยเปื้อน โดยเจตนาของลูกค้า เช่น (การสูบบุหรี่ในรถที่ปลอดบุหรี่) เป็นต้น กรณีที่ไม่กระทำตามที่ระบุไว้ในสัญญาเช่า จะมีค่าเสียหายทางธุรกิจ (NOC)

สิ่งที่‌คุณ‌ควรทำ‌เมื่อ‌เกิด‌อุบัติเหตุ‌หรือ‌รถยนต์‌มี‌ปัญหา

1 อุบัติเหตุ

ต้องแจ้งตำรวจ‌เมื่อ‌เกิด‌อุบัติเหตุ

2 รถยนต์‌มี‌ปัญหา

ติดต่อศูนย์บริการจองรถยนต์ของโตโยต้าเรนท์อะคาร์หรือสถานที่รับรถ หาก‌รถเสีย‌หรือ‌รถ‌มี‌ปัญหา‌อื่น ๆ

 

คลิกสัญญาเช่ารถยนต์ของโตโยต้าเรนท์อะคาร์ <<

อุปกรณ์เสริม 

 • ระบบนำทางในรถยนต์เราให้บริการ‌ระบบนำทาง‌ใน‌รถยนต์‌แบบ‌หลายภาษา กรุณา‌สอบถาม‌เมื่อ‌ทำการจองเนวิเกเตอร์จะมีในรถยนต์ทุกรุ่น(รวมถึง SUV และรถตู้)ซึงจะมีสเปคและฟังก์ชั่นมาตรฐาน (ยกเว้นรถยนต์บางรุ่น และบางพื้นที่)

  หมายเหตุ:

  • กรุณาติดต่อเราหากคุณต้องการระบบนำทางในรถยนต์ (ไม่‌เสียค่าใช้จ่าย) บนรถประเภทนอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้น
  • รถบางรุ่นอาจมีจำนวนจำกัด กรุณาติดต่อเราล่วงหน้า
 • อุปกรณ์ ETC ระบบ‌เก็บ‌ค่าผ่านทาง‌อิเล็กทรอนิกส์ เป็น‌ระบบ‌ที่‌จะ‌คำนวณ‌ค่าผ่านทาง‌โดย‌อัตโนมัติ‌สำหรับ‌รถทุกคัน‌ที่‌ผ่าน‌ด่านเก็บค่าผ่านทาง‌บน‌ทางด่วน‌โดย‌ไม่‌ต้องหยุดรถ

  1 วิธีการใช้รถเช่าที่ติดตั้ง ETC

  • โตโยต้าเรนท์อะคาร์ติดตั้งอุปกรณ์ ETC ที่รถทุกคันที่เป็นรถยนต์นั่งส่วนบุคคล (ยกเว้นบางสาขา)
  • ท่านสามารถใช้งานบัตร ETC ได้ง่าย ๆ เพียงนำบัตร ETC มาเองหรือเช่าจากเรา

  หมายเหตุ:

  • ETC จะมีในรถยนต์ทุกรุ่น(รวมถึง SUV และรถตู้)ซึ่งจะมีสเปคและฟังก์ชั่นมาตรฐานรับรอง
   สำหรับ‌รถ‌เกรด‌อื่น ๆ เรา‌สามารถ‌ติด‌อุปกรณ์ ETC ให้‌ได้‌โดย‌ไม่‌เสียค่าใช้จ่าย
   โปรดทราบว่า‌อุปกรณ์ ETC สำหรับรถ‌เกรด‌อื่น ๆ มีจำนวนจำกัด กรุณาสอบถามล่วงหน้าทางโทรศัพท์
  • ไม่มีอุปกรณ์ ETC บนเกาะที่ห่างไกล

  2 รายการตรวจสอบก่อนขับรถ

  1. จุดที่ 1

   ตรวจสอบ‌วันหมดอายุ‌ของ‌บัตร ETC

   ประตู ETC จะไม่เปิดหากบัตร ETC หมดอายุ

  2. จุดที่ 2

   ทิศทาง‌ของ‌การสอด‌บัตร ETC

   ประตู ETC จะไม่เปิดหากสอด‌บัตร ETC ในทิศทางที่ผิดหรือกลับด้าน

  3. จุดที่ 3

   อย่าลืม‌ถอด‌‌บัตร ETC ออก

   ตรวจสอบให้แน่ใจว่า‌คุณ‌ถอด‌‌บัตร ETC ออก‌เมื่อ‌ลง‌จาก‌รถ‌หรือ‌ส่งรถคืน

   หมายเหตุ: ห้าม‌ถอด‌‌บัตร ETC ออก‌จาก‌อุปกรณ์‌ในขณะที่‌ผ่าน‌ช่อง ETC หรือ‌ถอด‌ออก‌ทันที‌หลังผ่าน‌ช่อง

  วิธีใช้ทางด่วน (กรณีใช้ ETC)

  หากมี ETC จะสามารถขึ้นทางด่วนได้สะดวกสบาย
  บัตร ETC มีให้เช่าที่สาขา (ค่าเช่าบัตร 330 เยน (รวมภาษี10%)/1 ครั้ง)
  หากมีการเช่าบัตร ETC กรุณาชำระค่าทางด่วนเมื่อนำรถเช่ามาคืน

  • กรุณาใส่บัตร ETC ใน ETC ยูนิทให้ถูกต้อง หาก ETC ยูนิทตรวจไม่พบบัตร ETC ประตู ETC จะไม่เปิด
  • คำอธิบายด้านล่างเป็นเพียงตัวอย่าง อาจมีจุดแตกต่างจากการปฏิบัติจริง

  วิธีขึ้นทางด่วน

  ตรงทางขึ้นทางด่วนจะมีระบุตำแหน่งประตู ETC โปรดขับไปตามทางที่ระบุ

   

  เข้าไปในช่อง “ETC専用 (เฉพาะ ETC)” หรือ “ETC・一般ゲート (ETC/ทั่วไป)”

   

  กรุณาขับผ่านช้าๆ ด้วยความเร็วไม่เกิน 20 ก.ม./ช.ม.

  วิธีลงจากทางด่วน

  ตรงทางออกทางด่วนจะมีระบุตำแหน่งประตู ETC โปรดขับไปตามทางที่ระบุ

   

  เข้าไปในช่อง “ETC専用 (เฉพาะ ETC)” หรือ “ETC・一般ゲート (ETC/ทั่วไป)”

   

  กรุณาขับผ่านช้าๆ ด้วยความเร็วไม่เกิน 20 ก.ม./ช.ม. ที่กั้นจะเปิด ไม่จำเป็นต้องหยุดรถเพื่อชำระค่าผ่านทาง หน้าจอจะแสดงค่าผ่านทาง

  วิธีใช้งานทางด่วน (กรณีไม่มี ETC/ไม่ใช้ ETC)

  ชำระค่าผ่านทางด้วยเงินสดหรือบัตรเครดิต

  • คำอธิบายด้านล่างเป็นเพียงตัวอย่าง อาจมีจุดแตกต่างจากการปฏิบัติจริง

  วิธีขึ้นทางด่วน

  เข้าไปในช่อง “一般ゲート (ทั่วไป)” หรือ “ETC・一般ゲート (ETC/ทั่วไป)” แล้วหยุดรถ

   

  รับตั๋วผ่านทางจากพนักงาน บางช่องอาจเป็นเครื่องออกตั๋วอัตโนมัติ ตั๋วนี้ต้องใช้ตอนลงจากทางด่วน ดังนั้นกรุณาอย่าทำหาย

   

  ปกติ ค่าผ่านทางจะชำระที่ทางออก แต่มีบางที่ให้ชำระที่จุดชำระบริเวณทางเข้าเลย
  หากชำระที่ทางเข้าแล้ว บริเวณทางออกจะไม่มีจุดชำระ
  ยกเว้นกรณีเชื่อมต่อมาจากทางด่วน/เส้นทางพิเศษเส้นอื่น จะมีจุดชำระใหม่อีกจุด

  วิธีลงจากทางด่วน

  เข้าไปในช่อง “一般ゲート (ทั่วไป)” หรือ “ETC・一般ゲート (ETC/ทั่วไป)” แล้วหยุดรถ

   

  ยื่นตั๋วผ่านทางให้พนักงาน

   

  หน้าจอจะแสดงค่าผ่านทาง

   

  ปกติจะสามารถชำระด้วยเงินสดหรือบัตรเครดิตได้ แต่มีจุดชำระบางจุดที่ไม่สามารถชำระด้วยบัตรเครดิต ดังนั้นกรุณาเตรียมเงินสดไว้ด้วย

 • รถปลอดบุหรี่ คุณสามารถสำรองรถปลอดบุหรี่เมื่อทำการจอง
 • รถปลอดบุหรี่ เป็นมาตรฐานสำหรับรถประเภท HV

บริการให้เช่าบัตร ETC

 • สามารถแจ้งความประสงค์จะใช้บัตร ETC ในตอนที่จองผ่านทางออนไลน์ได้
 • ไม่มีบริการในบางสาขา เช่น สาขาที่อยู่บนเกาะที่อยู่ไกล และอาจไม่สามารถให้ยืมได้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์การจอง

แม้ไม่มีบัตร ETC ก็ไม่ต้องกังวลใจ ท่านสามารถยืมจากเราได้ กรุณาจองผ่านทางออนไลน์

มอบ‌ความสะดวก‌ใน‌การชำระ‌ค่าธรรมเนียมการใช้ ETC และ‌ค่า‌เช่า‌รถ‌พร้อมกันใน‌ครั้งเดียว

คุณสามารถคืน ที่สาขาใดก็ได้ ไม่ใช่แค่สาขาที่คุณรับมา (ยกเว้นบางสาขา)

 • ‌สามารถชำระค่าธรรมเนียมการใช้บัตร ETC ด้วยบัตรเครดิตหรือเงินสดที่สาขาเมื่อคุณส่งรถคืน
 • คุณไม่สามารถ‌เช่า‌เฉพาะบัตร ETC ได้

ค่าเช่าสำหรับสมาชิก JAF

สามารถใช้งานจุดบริการ JAF ได้ ให้บริการ 24 ชั่วโมงด้วยภาษาอังกฤษ, จีน, เกาหลี
และรับสิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกได้ในร้านค้าเครือ JAF ทั่วประเทศ
หากประสงค์เช่ารถ กรุณาติดต่อมายังที่อยู่อีเมลหรือหมายเลขโทรศัพท์ในหน้าจอเสร็จสิ้นการจอง/เมลยืนยันการจอง
ศูนย์บริการจองรถยนต์ของโตโยต้าเรนท์อะคาร์จะเป็นผู้รับเรื่อง

หมายเหตุ:

 • “ส่วนลด JAF” ไม่สามารถใช้กับอัตราเช่ารถปกติได้
 • รถเกรด T2 (ยกเว้นกระบะมาตรฐาน), T3, T4, รถบัส ไม่สามารถใช้ได้
 • กรณีบัตรเสียหาย/สูญหาย ลูกค้าต้องเสียค่าออกบัตรใหม่ 2,000 เยน (ไม่มีภาษี)
 • มีสาขาบางส่วนไม่ร่วมรายการ
 • กรณีที่ใช้บริการ JAF โรด เซอร์วิส ท่านจะได้รับข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์การใช้บริการ JAF (วันและเวลา, สถานที่, รายละเอียดการปฏิบัติงานและอื่น ๆ)

4WD (รถขับเคลื่อนสี่ล้อ)

มี 4WD สำหรับ‌รถ‌บางรุ่น (SUV1 และ SUV3 มี 4WD ทุกคัน) โปรด‌ระบุ 4WD เมื่อ‌ทำ‌การจองรถ

เบาะนั่งนิรภัยสำหรับเด็ก

 • เด็กอายุต่ำกว่า 6 ขวบต้องใช้เบาะนั่งนิรภัยสำหรับเด็กตามที่กฎหมายกำหนด
  หากคุณจะเดินทางพร้อมเด็กอายุต่ำกว่า 6 ขวบ กรุณาแจ้งให้เราทราบเมื่อทำการจองรถ เรายังมีเบาะนั่งนิรภัยสำหรับเด็กทารกอายุต่ำกว่า 9 เดือนให้บริการด้วย
 • การติดตั้งเบาะนั่งนิรภัยสำหรับเด็กให้‌ถูกต้อง‌ถือ‌เป็น‌ความรับผิดชอบ‌ของ‌คุณ
ประเภทเบาะนั่ง เบาะนั่งนิรภัยสำหรับเด็ก G-Child plus (เมื่อ‌ใช้‌เบาะนั่งสำหรับเด็กทารก) เข็มขัดนิรภัยแบบยึด 3 จุด
ขนาด
เด็ก
น้ำหนักน้อยกว่า 9 กก.
ความสูงไม่เกิน 100 ซม.
ถึงอายุประมาณ 9 เดือน
ประเภทเบาะนั่ง เบาะนั่งนิรภัยสำหรับเด็ก G-Child plus (เมื่อ‌ใช้‌เบาะนั่งสำหรับเด็กทารก) เข็มขัดนิรภัยแบบยึด 3 จุด
ขนาด
เด็ก
น้ำหนักระหว่าง 9-18 กก.
ความสูงไม่เกิน 100 ซม.
ตั้งแต่อายุ 9 เดือนถึงประมาณ 4 ขวบ
ประเภทเบาะนั่ง เบาะนั่งนิรภัยจูเนียร์ G-Child junior เข็มขัดนิรภัยแบบยึด 3 จุด
ขนาด
เด็ก
น้ำหนักน้อยกว่า 15-32 กก.
ความสูงไม่เกิน 100-135 ซม.
อายุ 4 ขวบถึงประมาณ 10 ขวบ

ยางฤดูหนาว โซ่หิมะ ระบบบรรทุกสิ่งของ (สำหรับสกี/สโนว์บอร์ด)

ท่านสามารถเช่ายางฤดูหนาว โซ่หิมะ ระบบบรรทุกสิ่งของสำหรับสกี/สโนว์บอร์ดได้
ในช่วงฤดูหนาว สามารถแจ้งความประสงค์ขอใช้ยางฤดูหนาวได้ผ่านทางออนไลน์เมื่อทำการจองรถ (ในบางสาขาจัดเป็นอุปกรณ์มาตรฐานอยู่แล้ว)
หากท่านต้องการเช่าโซ่หิมะและระบบบรรทุกสิ่งของสำหรับสกี/สโนว์บอร์ด กรุณาติดต่อศูนย์บริการจองรถยนต์ของโตโยต้าเรนท์อะคาร์หลังจากจองรถเสร็จเรียบร้อยแล้ว

บางพื้นที่ของญี่ปุ่นจะมีหิมะตกระหว่างปลายกันยายนถึงพฤษภาคม

 • เมื่อไปยังพื้นที่มีหิมะ ต้องใส่อุปกรณ์เสริมสำหรับฤดูหนาว เช่น ยางรถยนต์สำหรับวิ่งบนหิมะ
 • แม้จุดเริ่มเดินทางจะไม่มีหิมะ แต่จุดหมายปลายทางอาจมีหิมะตกได้
  โปรดตรวจสอบสภาพอากาศของจุดหมายปลายทางก่อน
 • เมื่อขับขี่บนถนนมีหิมะควรใจเย็น และขับขี่อย่างปลอดภัย แม้จะใส่ยางรถยนต์สำหรับวิ่งบนหิมะแล้วก็ตาม
ที่มา : เว็บไซต์กระทรวงคมนาคม
(http://www.mlit.go.jp/mizukokudo/sabo/nadare.html)

ผ้าคลุม/แผ่นรอง/เชือก/โครงเหล็กวางของ

เรา‌มี‌สิ่งที่จำเป็น‌สำหรับ‌การย้ายบ้าน‌หรือ‌การบรรทุก‌ของ เช่น‌ ผ้าคลุม แผ่นรอง เชือก‌และ‌โครงเหล็กวางของ
กรุณาติดต่อและปรึกษาเราสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม

สัตว์เลี้ยง

ชนิด สุนัขและแมวเท่านั้น
ขนาด ขนาดของสัตว์เลี้ยง: ควรเข้ากับกรง ขนาด 70 ซม. x 90 ซม. x 75 ซม. ได้
น้ำหนักของสัตว์เลี้ยง: ควรน้อยกว่า 10 กก.

ประเภทรถที่นำสัตว์เลี้ยงขึ้นรถได้

เฉพาะประเภท W และ SUV


เงื่อนไข (คำแนะนำสำหรับผู้ใช้บริการ)

 1. หากคุณจะเดินทางพร้อมสัตว์เลี้ยง โปรดแจ้งให้เราทราบเมื่อ‌ทำการจองรถ
 2. กรุณา‌ให้‌สัตว์เลี้ยง‌ของ‌คุณ‌อยู่‌ใน‌กรง‌ที่‌มี่‌ขนาด‌ไม่เกิน 70 ซม. x 90 ซม. x 75 ซม. เมื่อ‌อยู่‌ใน‌รถ (โปรดนำ‌กรง‌ของ‌คุณ‌มา‌เอง)
 3. โปรดตั้งกรงในพื้นที่บรรทุกสิ่งของ
 4. ปู‌แผ่น‌พลาสติก‌ที่‌กำหนด‌โดย‌โตโยต้าเรนท์อะลีส‌ไว้‌ใต้‌กรง
  (มี‌แผ่น‌พลาสติก‌จำหน่าย‌ที่‌สาขา‌ของ‌‌โตโยต้าเรนท์อะลีส‌ใน‌ราคา 550 เยน(รวมภาษี10%))
 5. ลงนามข้อตกลง
 6. หากคุณไม่เห็นด้วยกับข้อตกลง 1-5 ที่ระบุไว้ข้างต้น เราจะไม่อนุญาตให้คุณนำสัตว์เลี้ยงขึ้นรถ

คลิกตรวจสอบตัวอย่างของข้อตกลง <<


NOC (‌ค่าเสียหายทางธุรกิจ)

คุณจะถูกเรียกเก็บค่า NOC หาก‌มี‌กลิ่น‌ที่‌รุนแรง คราบสกปรก‌หรือ‌ความเสียหาย‌ใน‌รถ‌และ‌จำเป็นต้อง‌ทำความสะอาด‌หรือ‌ซ่อมแซม
เมื่อเพิ่มแพคเกจป้องกันความปลอดภัยของโตโยต้าเรนท์อะคาร์จะได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียค่า NOC


หมายเหตุ:

 • สุนัขช่วยเหลือ (สุนัขช่วยเหลือผู้พิการ สุนัขนำทาง ฯลฯ) จะได้รับการยกเว้นจากเงื่อนไขดังกล่าวข้างต้น และจะได้รับการปฏิบัติเหมือนกับ‌บุคคลธรรมดา
 • มี‌ข้อตกลง‌อยู่‌ที่ทุกสาขา โปรดลงนามข้อตกลง‌ที่สาขา


อุปกรณ์เสริม และบริการเสริมที่มีค่าบริการ (ไม่ฟรี)

 • บริการให้เช่าบัตร ETC

  330 เยน / การเช่าหนึ่งครั้ง

 • ค่าเช่าสำหรับสมาชิก JAF

  550 เยน / 1 ครั้ง

 • 4WD (รถขับเคลื่อนสี่ล้อ)

  1,650 เยน / 24 ชม., ประเภทรถบัส 24 ชม.

 • เบาะนั่งนิรภัยสำหรับเด็ก

  550 เยน /72 

 • ยางฤดูหนาว

  อัตราค่าธรรมเนียมจะแตกต่างกัน โดยขึ้นอยู่กับสถานที่รับรถ
  ตรวจสอบอัตราค่าธรรมเนียมได้ที่หน้าจอการผ่านทางออนไลน์
  Step3 (สาขาที่เป็นอุปกรณ์มาตรฐานอยู่แล้วจะคิดค่าบริการ)

 • โซ่หิมะ ระบบบรรทุกสิ่งของ (สำหรับสกี/โนว์บอร์ด) แผ่นรองผ้าคลุม เชือก โครงเหล็กวางของและตัวเลือกเสริมอื่นๆ

  อัตราจะแตกต่างกันในแต่ละสาขา

“เพราะคุณ   คือคนสำคัญ”

เราจึงพร้อมดูแลคุณ  ตลอดการเดินทาง

 
เช่ารถในญี่ปุ่น

เพราะคุณ  คือคนสำคัญ
เราจึงพร้อมดูแลคุณ  ตลอดการเดินทาง

เราช่วยเหลือคุณ  ในกรณีฉุกเฉินตลอด 20 ชม./วัน
ผ่านช่องทางต่าง ทั้ง Free Dial / Line / Facebook ในเวลาทำการฯ
ให้คุณเที่ยวอย่างสบายใจ และอุ่นใจตลอดการเดินทาง

หมดกังวลเรื่องการสื่อสารภาษาญี่ปุ่น
คุณ x อีซี่ แอนด์ เซฟ = อุ่นใจ

 

ขับอย่างอุ่นใจในทุกเส้นทางที่คุณเที่ยว

ไม่ว่าจะขับช่วงฤดูหนาว (ที่ต้องรู้จักสภาพถนน / ขับบนหิมะ)
ที่นั่งเด็ก หรือ เดินทางพร้อมเด็กเล็ก
กฏจราจร, การรับ/คืนรถ และ การใช้ GPS ฯลฯ
เราช่วยคุณจำกัดค่าใช้จ่ายที่คุณควบคุมได้

ค่าใช้จ่ายบางส่วนเราไม่คิดเพิ่ม เช่น ที่นั่งเด็ก / เพิ่มผู้ขับขี่ / ยางหิมะบางพื้นที่ ฯลฯ

 
 

ปรึกษาทุกการขับขี่แม้เดินทางไปเที่ยวครั้งแรก

สิ่งสำคัญในการขับรถเที่ยว ไม่ใช่เรื่องของค่าใช้จ่ายเพียงอย่างเดียว
แต่การวางแผนขับเที่ยวอย่างปลอดภัย, ขับให้สนุกนั้น สำคัญพอๆกัน
ยิ่งได้ผู้ช่วยแบบเราดูแลคุณแล้ว เราเชื่อว่าการขับรถของคุณ
จะเต็มไปด้วยความสะดวก สบายและอุ่นใจ

แนะนำการขับรถอย่างมืออาชีพ ด้วยประสบการณ์กว่า 5 ปี

 

วางใจในบริการของเราเราช่วยให้คุณไม่ต้องเจอปัญหาเพียงลำพัง

แม้การจองผ่าน Online นั้นจะได้รับความนิยม แต่ Webservice เหล่านั้น
ก้ไม่ได้การันตีว่าจะปลอดภัยและมีตัวตนเสมอไป
เราจึงขออนุญาตเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้คุณไม่ต้องกลัวว่า
การเดินทางครั้งถัดไปจะต้องไปเจอกับอะไรที่คาดไม่ได้

แวะมาทดลองใช้ GPS ตัวจริงได้ที่ออฟฟิศเรานะครับ

 

มีรถเช่าให้เลือกมากที่สุดในญี่ปุ่น

โตโยต้าเรนท์อะคาร์มีรถเช่าจำนวนมากที่สุดในประเทศญี่ปุ่น
โตโยต้าเรนท์อะคาร์ให้บริการเช่ารถหลากหลายประเภท ตั้งแต่รถยนต์นั่ง
ไปจนถึงรถบรรทุก เพื่อตอบสนองให้มากกว่าความต้องการของลูกค้า
ไม่ว่าจะเป็นการใช้บริการสำหรับธุรกิจหรือพักผ่อน

เรารักษารถของเราให้อยู่ในสภาพที่ดีที่สุด

รถของเราได้รับการบำรุงรักษาที่สาขาโตโยต้าเทคโนประมาณ 5,000 แห่ง
รถเหล่านี้ได้รับการดูแลโดยช่างยนต์ที่เชี่ยวชาญด้านบริการซ่อมบำรุง
โดยใช้สิ่งอำนวยความสะดวกที่ใหม่ล่าสุดของเรา เพื่อเตรียมพร้อม
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าเสมอ

 

จำนวนสาขาสูงสุด

โตโยต้าเรนท์อะคาร์‌ยังมี‌สาขาให้เช่ารถ‌ประมาณ 1,200 แห่ง ซึ่ง‌เป็น‌จำนวน‌ที่‌มากที่สุด‌ใน‌ประเทศญี่ปุ่น
โตโยต้าเรนท์อะคาร์‌ให้‌บริการ‌รถเช่า‌ที่‌สนามบิน‌และ‌
สถานีรถไฟ‌หลัก‌เพื่อ‌เพิ่ม‌ความสะดวกสบาย‌ของ‌คุณ
ไม่ว่าจะเป็นการใช้บริการสำหรับธุรกิจหรือพักผ่อน

มองหาป้ายนี้!

เครือข่ายของสาขาให้บริการซ่อมบำรุงทั่วประเทศญี่ปุ่น จะทำให้คุณสบายใจ
ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุหรือรถเสียบนท้องถนน เพียงแค่มองหาป้ายนี้

 
 

ขั้นตอนการเช่า

ไปร้านโตโยต้าเรนท์อะคาร์

ติดต่อเคาน์เตอร์เช่ารถ

เซ็นชื่อ ตรวจสอบรอยขีดข่วนบนรถและรับรถ

ขอให้เดินทางปลอดภัย เที่ยวญี่ปุ่นให้สนุก

ขั้นตอนการคืนรถ

กรุณาเติมน้ำมันให้เต็มถังแล้วจึงนำมาคืน

กรุุณาคืนรถที่สาขาที่ระบุไว้ตอนจอง

ตรวจสอบรอยขีดข่วนบนรถ

ชำระเงินที่เคาน์เตอร์ เสร็จสิ้นการคืน

 

ขั้นตอนการเช่ามี 5 ขั้นตอนดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 ก่อนที่คุณจะ‌ทำการจอง

ให้แน่ใจว่า‌คุณ‌มี‌ใบขับขี่‌ที่‌สามารถ‌ใช้‌‌ใน‌ประเทศญี่ปุ่น


ขั้นตอนที่ 2 วิธีทำการจอง

เมื่อคุณทำการจอง เราจะขอข้อมูลดังต่อไปนี้

 • ชื่อของคุณ
 • หมายเลขโทรศัพท์ของคุณ
 • วันและเวลารับรถ
 • วันและเวลาคืนรถ
 • สถานที่รับรถ
 • สถานที่คืนรถ
 • รุ่นรถยนต์ที่ต้องการ
 • จำนวนผู้โดยสาร
 • ตัวเลือกเสริมที่ต้องการ (รถ 4WD ฯลฯ )
 • จำนวนเด็กที่อายุต่ำกว่า 6 ขวบ (เบาะนั่งนิรภัยสำหรับเด็ก)

หมายเหตุ:

 • หากคุณต้องการระบบนำทางในรถยนต์แบบหลายภาษา กรุณาแจ้งให้เราทราบเมื่อทำการจอง
 • เมื่อลูกค้าที่ฝังเครื่องกระตุ้นการเต้นของหัวใจหรือเครื่องกระตุ้นหัวใจด้วยไฟฟ้า(ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “เครื่องกระตุ้นหัวใจ”) ใช้บริการรถเช่าที่ติดตั้งระบบสมาร์ทเอ็นทรี อาจจะมีผลเสียต่อเครื่องกระตุ้นหัวใจกรุณาปรึกษากับศูนย์บริการจองรถยนต์ของโตโยต้าเรนท์อะคาร์ หากคุณมีเครื่องกระตุ้นหัวใจ
 • จองและชำระเงินค่าบริการรถเช่าได้ที่ไทย ไม่ต้องใช้บัตรเครดิตการันตี
 • ภายหลังการชำระเงินเรียบร้อย จะได้เอกสาร Rent a Car Voucher ไปใช้รับรถที่เคาเตอร์โตโยต้าที่ญี่ปุ่น

ขั้นตอนที่ 3 เมื่อคุณมาถึงที่สถานที่เช่ารถ

สิ่งที่ต้องมีเมื่อคุณมาถึง

 • ใบขับขี่สากล
 • หนังสือเดินทางหาก‌คุณ‌แสดง‌ใบขับขี่‌ระหว่าง‌ประเทศ‌หรือ‌
  ใบขับขี่‌ที่‌ไม่‌ได้‌ออก‌โดย‌ญี่ปุ่น
 • เอกสารรับรถ Rent a Car Voucher ที่ออกโดย อีซี่แอนด์เซฟ

ขั้นตอนที่ 4 ก่อนออกเดินทางด้วยรถเช่าของคุณ

 • ข้อตกลงและเงื่อนไขการเช่าจะถูกเตรียมไว้ หากคุณมีข้อสงสัยใด ๆ โปรดอย่าลังเลที่จะสอบถามพนักงานของสาขา หลังจากที่ยืนยันเนื้อหาของข้อตกลงและเงื่อนไขการเช่าแล้ว โปรดลงชื่อและชำระค่าบัตรทางด่วน (หากต้องการเช่า)
 • ตรวจสอบรอยขูดขีดหรือรอยบุ๋มที่ตัวรถกับพนักงานของสาขาก่อนออกเดินทาง
 • ปรับที่นั่งและกระจก และอย่าลืมคาดเข็มขัดนิรภัยทั้งด้านหน้าและหลัง
 • ตรวจสอบกฎหมายจราจรและข้อมูลที่ให้ไว้ล่วงหน้าเพื่อความสะดวกของคุณ ในการขับรถอย่างปลอดภัย‌ใน‌ประเทศญี่ปุ่น

ขั้นตอนที่ 5 วิธีคืนรถเช่า

 • เติมน้ำมันให้เต็มถังที่สถานีบริการน้ำมันที่ใกล้ที่สุดก่อนส่งรถคืน(หากคุณไม่เติมน้ำมันให้เต็มถัง คุณจะถูกเรียกเก็บค่าน้ำมันตามที่กำหนดไว้ขึ้นอยู่กับระยะทาง)
 • แนะนำสำหรับรถไฮบริดคือตัวเลือกเสริมสำหรับ‌การคิดค่าน้ำมัน HV ซึ่งไม่จำเป็นต้องเติมน้ำมันให้เต็มถังเมื่อส่งรถคืน
 • กรุณา‌ติดต่อสาขา‌ที่‌คุณ‌เช่ารถ‌หรือ‌ศูนย์บริการจองรถยนต์‌ของ‌โตโยต้าเรนท์อะคาร์‌ล่วงหน้า หาก‌คุณ‌ตัดสินใจ‌ที่‌จะ‌เช่ารถต่อ(คุณจะถูกเรียกเก็บค่าปรับตามที่กำหนดไว้ หากเกินจำนวน‌ชั่วโมงเช่า‌ที่‌กำหนดโดย‌ไม่‌แจ้ง‌ให้ทราบ‌ล่วงหน้า)
 • ยอดคงเหลือจะถูกปรับตามความจำเป็น
 • เมื่อมาถึงสาขาที่คุณจะส่งรถคืน พนักงานของสาขาจะตรวจสอบรอยขูดขีดหรือรอยบุ๋มที่ตัวรถ
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่า‌คุณ‌ได้นำ‌ทรัพย์สิน‌ทั้งหมด‌ของ‌คุณ‌ออก‌จากรถแล้ว

รายละเอียดการจอง