โทร. 02-676-3377

Compact

S Class

12 ชม. 24 ชม. +24 ชม. +1 ชม.
+2230 +2640 +2370 +350

รถขนาด 5 ที่นั่ง-2

A Class

12 ชม. 24 ชม. +24 ชม. +1 ชม.
+2,780 +3,200 +2,780 +400

รถขนาด 5 ที่นั่ง

Standard

B Class

12 ชม. 24 ชม. +24 ชม. +1 ชม.
+2,230 +2,640 +2,370 +350

รถขนาด 5 ที่นั่ง

C Class

12 ชม. 24 ชม. +24 ชม. +1 ชม.
+2,780 +3,200 +2,780 +400

รถขนาด 5 ที่นั่ง

Wagon

WS Class

12 ชม. 24 ชม. +24 ชม. +1 ชม.
+2,230 +2,640 +2,370 +350

รถขนาด 5 ที่นั่ง

WA Class

12 ชม. 24 ชม. +24 ชม. +1 ชม.
+2,780 +3,200 +2,780 +400

รถขนาด 5 ที่นั่ง

WB Class

12 ชม. 24 ชม. +24 ชม. +1 ชม.
+2,780 +3,200 +2,780 +400

รถขนาด 5 ที่นั่ง

WC Class

12 ชม. 24 ชม. +24 ชม. +1 ชม.
+2,780 +3,200 +2,780 +400

รถขนาด 5 ที่นั่ง

WC Class Hiace

12 ชม. 24 ชม. +24 ชม. +1 ชม.
+2,780 +3,200 +2,780 +400

รถขนาด 5 ที่นั่ง

Sport

SPA Class

12 ชม. 24 ชม. +24 ชม. +1 ชม.
+2,230 +2,640 +2,370 +350

รถขนาด 5 ที่นั่ง

SUV

SUS Class

12 ชม. 24 ชม. +24 ชม. +1 ชม.
+2,230 +2,640 +2,370 +350

รถขนาด 5 ที่นั่ง

SUA Class

12 ชม. 24 ชม. +24 ชม. +1 ชม.
+2,780 +3,200 +2,780 +400

รถขนาด 5 ที่นั่ง

SUB Class

12 ชม. 24 ชม. +24 ชม. +1 ชม.
+2,780 +3,200 +2,780 +400

รถขนาด 5 ที่นั่ง

Luxury

D Class

12 ชม. 24 ชม. +24 ชม. +1 ชม.
+2,230 +2,640 +2,370 +350

รถขนาด 5 ที่นั่ง