โทร. 02-676-3377

TRAVEL INSURANCE (AIG)

 
 • แผนประกันภัยการเดินทางกับความคุ้มครองกว่า 180 ประเทศทั่วโลก
 • มีแผนความคุ้มครองที่รองรับทุกช่วงวัย ให้คุณเที่ยวสนุกทุกการเดินทาง
 • มีบริการฉุกเฉินเมื่อเจ็บป่วย ด้วยทีมแพทย์และพยาบาลที่มีความเชี่ยวชาญสูง
 • มีเครือข่ายทั่วโลกและศูนย์ให้ความช่วยเหลือทั้ง 8 แห่งที่พร้อมดูแล ที่สามารถให้บริการด้วยภาษาไทย และภาษาอื่นอีก 28 ภาษา ที่จะช่วยคุณแก้ปัญหาฉุกเฉินใดๆได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

ความคุ้มครองประกันเดินทาง

ความคุ้มครองการยกเลิกการเดินทาง ให้ความคุ้มครอง ในกรณีที่การเดินทางของคุณถูกยกเลิก เนื่องจากเหตุการณ์เฉพาะเจาะจง ซึ่งเกิดขึ้นภายใน 30 วัน ก่อนออกเดินทาง

ความช่วยเหลือฉุกเฉินทั่วโลกตลอด 24 ชม. ไม่ว่าคุณจะมีเหตุฉุกเฉิน หรือเพียงแค่ต้องการคำแนะนำในขณะที่เดินทางไปต่างประเทศ คุณสามารถรับความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญที่สื่อสารด้วยภาษาไทยและอีก 28 ภาษา ไม่วาคุณจะอยู่ที่ใดของโลก เพียงโทร 02649 1346 ตลอด 24 ชม.

ความคุ้มครองความล้าช้าในการเดินทาง หากเที่ยวบินของคุณล่าช้าเป็นอย่างต่ำ 6 ชม.ติดต่อกัน นับจากเวลาที่ระบุแผนการเดินทาง เนื่องจากเหตุการณ์เฉพาะเจาะจง เราจะจ่ายค่าทดแทน 10% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยสำหรับการล่าช้าทุกเวลา 6 ชม.เต็ม

ความคุ้มครองที่ครอบคลุม คุณจะได้รับค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศสูงถึง 5,000,000 บาท สำหรับความคุ้มครองแผน A และความคุ้มครองที่ครอบคลุมนอกเหนือจากผลประโยชน์ที่จำเป็น อาทิ ความล่าช้าในการเดินทาง กระเป๋าเดินทางสูญหาย และสำหรับแผน A,B และ C ยังมีสิทธิประโยชน์พิเศษ เช่น ค่าใช้จ่ายกรณีลดจำนวนวันเดินทาง , การยกเลิกการเดินทาง ,คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ ทุกแผนประกันภัยการเดินทาง Travel Guard มาพร้อมความคุ้มครองที่สำคัญสำหรับทุกการเดินทางในต่างประเทศ

บริการให้ความช่วยเหลือทั่วโลกที่เป็นของเราเอง AIG เป็นผู้ให้บริการประกันภัยเดินทางในประเทศไทย ที่มีบริษัทที่มีศูนย์ช่วยเหลือฉุกเฉินทั่วโลกเป็นของตัวเอง Travel Guard มีศูนย์ให้ความช่วยเหลือทั้งหมด 8 แห่งทั่วโลก และมีพนักงานกว่า 1,000 คน ที่พูดได้หลากหลายภาษา พร้อมให้ความช่วยเหลือตลอด 24 ชั่วโมง คุณจึงมั่นใจได้ยิ่งกว่าในคุณภาพการบริการและการเรียกร้องสินไหมทดแทนที่ไร้รอยต่อ

 

Insider Tips :

  • รายเที่ยว  
   • แผน A และแผน B อายุระหว่าง 15 – 75 ปี
   • แผน C และแผน D แรกเกิด – 85 ปี
  • รายปี : อายุระหว่าง 15 – 75 ปี
 • สำหรับแผนรายเที่ยวให้ความคุ้มครองสูงสุดถึง 180 วันต่อการเดินทางในแต่ละเที่ยว และสูงสุด 120 วันต่อการเดินทางในแต่ละครั้ง สำหรับแผนรายปี (เดินทางได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งต่อปี)
 • ไม่ต้องตรวจสุขภาพก่อนการขอเอาประกันภัย สำหรับผู้ที่มีอายุภายใต้เงื่อนไขที่ระบุไว้

ยืนยันการให้บริการ:

 • หลังจากการจองสำเร็จคุณจะได้รับอีเมลล์ยืนยันภายใน 48 ชม.
 • กรณีที่คุณอาจจะไม่ได้รับอีเมลล์ยืนยัน กรุณาตรวจสอบเมลล์จาก Spam folder และหากยังไม่พบอีเมลล์ดังกล่าว สามารถสอบถามได้ที่ 02 676 3377

 

สถานที่ รับ/จัดส่งประกันภัยเดินทาง

 • ในกรณีจัดส่งจะใช้เวลาจัดส่งประมาณ 7 วันทำการ (ไม่รวมวันหยุด) และ ไม่สามารถจัดส่งได้ในวันหยุด
 • สถานที่รับ : บริษัท อีซี่ แอนด์ เซฟ จำกัด 76 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์​ ซอย 15 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทรกรุงเทพฯ 10120
 • เวลาทำการ : 08.50 – 17.30 น. (วันจันทร์ – เสาร์)
 

เงื่อนไข

 • เงื่อนไขต่างๆเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด