โทร. 02-676-3377

PACKAGE PRIVATE TOUR NARITA-SENDAI-TOKYO

 

โปรแกรมการเดินทาง

วันที่ 1 : สนามบินนาริตะ – ไอซึ วาคามัตสึ – โออุชิจูกุ – ปราสาทสึรุกะ – ทะเลสาบอินะวะชิโระ

           พักที่ Listel Inawashiro หรือเทียบเท่า

วันที่ 2 : ภูเขาซาโอะ(ขึ้นกระเช้า)*ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ – ชิโอกามะ – ล่องเรือชมอ่าวมัสสึชิมะ 

           พักที่ Taikanso หรือเทียบเท่า

วันที่ 3 : มัสสึชิมะ – อิชิโนะเซกิ – วัดชูซอนจิ – ล่องเรือเกบิเค – เซนได – ช้อปปิ้งย่านอิจิบังโจ

           พักที่ JAL City Sendai หรือเทียบเท่า

วันที่ 4 : เซนได – หมู่บ้านสุนัขจิ้งจอก – ฟุคุชิมะ – เก็บสตรอเบอรี่ – โตเกียว

           พักที่ Shinagawa Prince หรือเทียบเท่า

อัตราค่าบริการนี้รวม : 

 • ค่าโรงแรมตามที่ระบุในรายการ หรือเทียบเท่า (ห้องพักขนาด 2 ท่าน)
 • ไกด์ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยว คอยดูและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่ารถบัส ที่ใช้เดินทางตลอดทริป

อัตราค่าบริการไม่รวม :

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว
 • ค่าอาหารกลางวัน และอาหารเย็นบางมื้อ
 • ค่าทิปไกด์ และคนขับ (ไม่บังคับ)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือรายการ
 
 

เงื่อนไข

 • จองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วันทำการ
 • การเดินทางในแต่ละครั้ง ต้องมีผู้ร่วมเดินทาง 10 ท่านขึ้นไป
 • ชำระเงินเต็มจำนวน 20 วัน ก่อนการเดินทาง
 • ภายหลังชำระเงิน ไม่อนุญาตให้เลื่อนวันเดินทาง หรือยกเลิกได้
 • กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเดินทางได้ สามารถหาผู้เดินทางท่านอื่นแทนได้
 • ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง เมื่อเดินทางตรงกับวันหยุด หรือเทศกาลต่างๆ ทั้งของไทยและญี่ปุ่น (วันหยุดและเทศกาล ค่าที่พักที่ญี่ปุ่นราคาสูงกว่าปกติ)
 • โรงแรมที่ญี่ปุ่นส่วนใหญ่จะให้บริการห้องพักแบบคู่เป็นเตียง Twin ลูกค้าที่ต้องการพักแบบเตียงเดี่ยว (Double bed) อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม และต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการเดินทาง
 • บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อการถูกปฏิเสธ หรือห้ามออกนอกประเทศ หรือปฏิเสธการเข้าประเทศของผู้เดินทาง เอกสารไม่ถูกต้อง ภัยธรรมชาติ การประท้วง ความล่าช้า การเลื่อน หรือยกเลิกเที่ยวบิน และอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของนักท่องเที่ยว
 • ราคาสำหรับเดินทางช่วงเดือนธันวาคม 2562 – มีนาคม 2563

เช่ารถในญี่ปุ่นและเที่ยวญี่ปุ่นอย่างสะดวกสบายกับ Easy & Save

Easy & Save เป็นบริษัทตัวแทน TOYOTA Rent a Car แห่งแรกในไทย โดยให้บริการรองรับการท่องเที่ยวญี่ปุ่นด้วยตนเอง โดยเฉพาะบริการเช่ารถขับเที่ยวญี่ปุ่น โดยสามารถเลือกเช่ารถญี่ปุ่นได้กว่า 40 รุ่น ตั้งแต่รถราคาประหยัดสำหรับครอบครัวขนาดเล็ก รถสำหรับครอบครัวขนาดใหญ่ที่บรรทุกสัมภาระได้มาก ไปจนถึงรถสปอร์ตและรถมีระดับสำหรับนักธุรกิจ หรือคู่รักที่ต้องการความหรูหราระหว่างมาฮันนีมูน การเช่ารถในญี่ปุ่นจาก Easy & Save สามารถจองได้ที่ไทย และรับ-คืนรถได้ทั่วญี่ปุ่น ลูกค้าจะได้รับปรึกษาอย่างดีจากผู้เชี่ยวชาญด้านการให้เช่ารถขับเที่ยวญี่ปุ่นโดยเฉพาะ ทั้งวิธีการขับรถ ค่าใช้จ่าย และการวางแผนการเดินทางในญี่ปุ่น ที่สำคัญไม่ต้องกังวลหากเกิดปัญหาขึ้น เพราะมีบริการช่วยเหลือเกือบตลอด 24 ชั่วโมง ผ่านทางช่องต่างๆ เป็นภาษาไทย ทำให้ไม่ต้องกังวลว่าจะมีปัญหาในด้านการสื่อสารเกิดขึ้น Easy & Save ยังมีบริการด้านที่พักที่ญี่ปุ่น ทั้งอพาร์ทเมนต์และบ้าน, ตั๋วรถไฟ JR PASS สำหรับการเดินทางที่ราบรื่น, บัตรสวนสนุก สำหรับเข้าสวนสนุกชื่อดังมากมาย เช่น LEGO LAND, SANRIO PURO LAND, TOKYO DISNEY SEA เป็นต้น รวมทั้ง แพ็คเกจเที่ยวเอง เช่น ทัวร์เล่นกอล์ฟ ทัวร์รถตู้พร้อมคนขับ รวมถึงตั๋วเครื่องบินจากสายการบินต่างๆ เช่น ออล นิปปอน แอร์เวย์, เจแปน แอร์ไลน์, เมียนมาร์ เนชั่นแนล แอร์ไลน์ และการบินไทย นอกจากนี้ยังมีบริการประกันภัยการเดินทางในต่างประเทศที่จะทำให้การเที่ยวของคุณอบอุ่นใจไร้กังวลมากขึ้น