โทร. 02-676-3377

LEGO LAND DISCOVERY CENTER (OSAKA)

 

Legoland Discovery Center Osaka (ONE DAY PASS)

 • Lego land , Osaka สวนสนุกเลโก้ลำดับที่ 2 ของญี่ปุ่นรองจากโตเกียว และเป็นอันดับที่ 12 ของโลก
 • สถานที่ที่รวบรวมตัวต่อเลโก้ไว้ให้ท่านได้เยี่ยมชม
 • ภายในมีตัวต่อเลโก้ที่สร้างสรรค์สถานที่ต่างๆ ที่เป็นไฮไลท์ของประเทศญี่ปุ่น
 • มีกิจกรรมที่สามารถทำร่วมกันได้ทั้งครอบครัว
 • สามารถช้อปปิ้งที่ร้านขายเลโก้ภายในสวนสนุกได้อีกด้วย

ยืนยันการให้บริการ:

 • หลังจากการจองสำเร็จคุณจะได้รับอีเมลล์ยืนยันและ E- Ticket ภายใน 48 ชม.
 • กรณีที่คุณอาจจะไม่ได้รับอีเมลล์ยืนยัน กรุณาตรวจสอบเมลล์จาก Spam folder และหากยังไม่พบอีเมลล์ดังกล่าว สามารถสอบถามได้ที่ 02 676 3377

บริการนี้ ‘รวม’ :

 • บัตรเข้าสวนสนุกโตเกียวเลโก้แลนด์ ดิสคัฟเวอรี่เซ็นเตอร์ โอซาก้า

บริการนี้ ‘ไม่รวม’ :

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ
 

Insider Tips :

 • ราคาเดียวกันทั้งเด็กและผู้ใหญ่
 • เด็กอายุ 0-2 ปี เข้าฟรี
 • เด็กอายุ 0-15 ปี ต้องมาพร้อมกับผู้ใหญ่ที่มีอายุ 16 ปีขึ้นไปอย่างน้อย 1 คน
 • ผู้ใหญ่ที่มีอายุ 16 ปีขึ้นไปไม่สามารถเข้าสวนสนุกได้ตามลำพัง จะต้องเข้าสวนสนุกพร้อมกับเด็กอายุ 0-15 ปีอย่างน้อย 1 คน
 • จะไม่มีการคืนเงินใด ๆ ทั้งสิ้น หากคุณไม่สามารถเข้าเลโก้แลนด์ได้เนื่องจากคุณมาคนเดียว
 • บัตรเข้าสวนสนุกสามารถใช้ในการเข้าสวนสนุกได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น
วิธีการใช้
 • วันที่คุณทำการจองผ่านระบบนั้นจะถือเป็นวันที่ออก ‘E-ticket’ และคุณจะได้รับ E-ticket ทางอีเมลล์ภายใน 48 ชั่วโมง หลังการชำระค่าบริการ
 • กรณีมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อ 02 676 3377

การใช้ Voucher

 • คุณสามารถแสดง Voucher บนมือถือหรือที่พิมพ์มาเพื่อเข้าสถานที่แห่งนี้ได้โดยตรง
 • Voucher มีอายุการใช้งาน 30 วันนับจากวันที่คุณเลือก

เวลาทำการ :

 • วันจันทร์ – วันศุกร์ : 10.00 น. – 19.00 น.  (เข้ารอบสุดท้ายเวลา 17.00 น.)
 • วันเสาร์ อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ : 10.00 น. – 20.00 น. (เข้ารอบสุดท้ายเวลา 18.00 น.)

หมายเหตุ : เวลาทำการของสวนสนุกอาจเปลี่ยนแปลงได้ สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ที่เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของสวนสนุก

สถานที่ตั้ง :

 • Tempozan Marketplace 3F , 1-1-10 KaiganDori, Minato-ku, Osaka 552-0022 Japan
 

เงื่อนไขในการยกเลิก

 • ภายหลังออกบัตรแล้ว ไม่สามารถขอรีฟันด์หรือทำการยกเลิกได้ทุกกรณี
 • ในกรณี E-ticket สูญหาย, เสียหาย, ถูกขโมย ฯลฯ จะไม่สามารถทำการคืนเงินได้ (ต้องมีบัตรตัวจริงในสภาพสมบูรณ์นำมาแสดงเท่านั้น)
 • หลังจากการออกบัตรแล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นบัตรประเภทอื่นได้
 • สำคัญ​ : เหตุใดๆที่เกิดจากผู้ให้บริการในต่างประเทศ หรือเหตุสุดวิสัยที่เกิดจากภัยธรรมชาติและอื่นๆ บริษัทฯสงวนสิทธิปฏิเสธการคืนเงิน / การแสดงความรับผิดชอบจากเหตุนั้นๆ