โทร. 02-676-3377

JR TAKAYAMA-HOKURIKU AREA TOURIST PASS 5 DAYS

JR TAKAYAMA-HOKURIKU AREA TOURIST PASS (5 DAYS)

unlimited travel around Japan

 • ท่องเที่ยวเส้นทางต่าง ๆ ในทาคายาม่าและโฮคุริคุด้วยตั๋ว JR Pass สามารถเดินทางได้อย่างไม่จำกัดภายใน 5 วัน เดินทางในพื้นที่ที่กำหนดเท่านั้น
 • เส้นทางรถไฟที่เชื่อมต่อนาโกย่ากับทาคายาม่าและโทยามะ และรถไฟจากโอซาก้าไปยังคานาซาวะและโทยามะ
 • เส้นทางรถบัสไปยังชิราคาวาโกะ ชมเมืองที่มีชื่อเสียงระดับโลก

ยืนยันการให้บริการ:

 • หลังจากการจองสำเร็จคุณจะได้รับอีเมลล์ยืนยันและ Exchange Voucher ภายใน 48 ชม.
 • กรณีที่คุณอาจจะไม่ได้รับอีเมลล์ยืนยัน กรุณาตรวจสอบเมลล์จาก Spam folder และหากยังไม่พบอีเมลล์ดังกล่าว สามารถสอบถามได้ที่ 02 676 3377

บริการนี้ ‘รวม’ :

รถไฟ
 • รถไฟด่วนพิเศษ (Limited Express), รถไฟด่วน (Express), รถไฟเร็ว (Rapid) และรถไฟธรรมดาระหว่าง Nagoya และ Toyama (ผ่านสาย Tokaido หรือสาย Takayama), ระหว่าง Kanazawa, สถานี Kyoto และสถานีที่อยู่ในบริเวณตัวเมืองโอซาก้า (ผ่านสาย Hokuriku, สาย Kosei หรือสาย Tokaido) และระหว่างสถานีที่อยู่ในบริเวณตัวเมืองโอซาก้าและสถานี Kansai-airport (ผ่านสาย Hanwa หรือสาย Kansai-airport)
 • รถไฟชินคันเซ็นสายโฮคุริคุแบบไม่ระบุที่นั่ง ระหว่าง Kanazawa และ Toyama
 • เลือกจองที่นั่งบนรถไฟ JR Conventional Line ได้สูงสุดถึง 4 ครั้ง ซึ่งรวมถึงรถไฟด่วนพิเศษ Wide View Hida และ Thunderbird
รถบัส
 • รถบัส Nohi, Toyama Chiho Railway และ Hokutestu: Shirakawago – สาย Kanazawa และ Takayama – สาย Toyama ระหว่างศูนย์รถบัส Takayama Nohi, Shirakawago และ Kanazawa (มีข้อยกเว้นบางข้อ; ต้องจองล่วงหน้า: ศูนย์รถบัส Takayama Nohi +81-577-32-1688 เวลา 09:00-18:00 ตามเวลาญี่ปุ่น / สำนักงานจำหน่ายบัตรรถบัส Hokutetsu +81-76-234-0123เวลา 09:00-18:00 ตามเวลาญี่ปุ่น)
 • รถบัส Kaetsuno ระหว่างสถานี Shirakawa-go และ Shin-takaoka

บริการนี้ ‘ไม่รวม’ :

 • รถไฟชินคันเซ็นสายโทไคโดระหว่าง Kyoto และ Shin-Osaka
 • รถไฟ Haruka Airport Express แบบระบุที่นั่ง

หมายเหตุ :

 • การเดินทางด้วยรถไฟชินคันเซ็นสายโทไคโดจะต้องชำระค่าโดยสารปกติและอาจมีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม
 • ต้องชำระเงินเพิ่มเติมในการจองที่นั่งบนรถไฟชินคันเซ็นสายโฮคุริคุระหว่าง Toyama and Kanazawa
 

Insider Tips :

 • อายุเด็ก : ระหว่าง 6-11 ปีในวันที่ใช้ตั๋ว
 • อายุเด็กระหว่าง 1-5 ปี สามารถเดินทางได้ฟรี (แต่ไม่เกิน 2 คน) สำหรับเด็กคนที่ 3 ต้องจ่ายค่าตั๋วในราคาตั๋วเด็กตามปกติ
 • สำหรับเด็ก Infant (อายุต่ำกว่า 12 เดือน) ขึ้นฟรีไม่จำกัดจำนวนคน
 • สำหรับตั๋ว JR Railpass นั้นสงวนสิทธิจำหน่ายให้เฉพาะ Visa นักท่องเที่ยวที่ระบุในตอนเข้าประเทศว่า “Temporary Visitor”
 • ในกรณีที่ไม่ได้ใช้ Passport ทั่วไป (เช่นใช้ Passport ข้าราชการ) หรือ เมื่อเดินทางเข้าประเทศโดยไม่ได้รับการประทับ Visa ตามระบุว่า “Temporary Visitor” จนเป็นเหตุทำให้ไม่สามารถรับตั๋วได้นั้น บริษัทฯสงวนสิทธิไม่ทำการคืนเงินทุกกรณี

วิธีการใช้ :

 • วันที่คุณทำการจองผ่านระบบนั้นจะถือเป็นวันที่ออก ‘Exchange Order’ และบัตร JR railpass บางตัวต้องจัดส่งทางไปรษณีย์ (Exchange Order ตัวจริง) ซึ่งอาจต้องใช้เวลาในการจัดส่งไม่เกิน 7 วันนับจากวันที่ออกบัตร (ไม่รวมวันหยุด)
 • ต้องทำการเปลี่ยนตั๋วจริงภายใน 90 วันนับจากวันออก ‘Exchange Order’ เท่านั้น ตามสถานีที่ที่ระบุไว้ใน Official Website
 • กรณีมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อ 02 676 3377

สถานที่ รับ/จัดส่ง Exchange Order

 • ในกรณีจัดส่งจะใช้เวลาจัดส่งประมาณ 7 วันทำการ (ไม่รวมวันหยุด) และ ไม่สามารถจัดส่งได้ในวันหยุด
 • สถานที่รับ : บริษัท พีเคจี เจอร์นีย์ ไลน์ จำกัด 42 ซอยนราธิวาสราชนครินทร์​10 แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
 • เวลาทำการ : 08.50 – 17.30 น. (วันจันทร์ – เสาร์)

การใช้ Voucher

 • หลังจากท่านได้แลกและรับตั๋วจริงแล้วนั้น ต้องใช้เดินทางตามเงื่อนไข, ระยะเวลาของบัตรที่ระบุเท่านั้น
 • คุณจำเป็นต้องแสดง Exchange Order voucher และพาสปอร์ตที่มีชื่อตรงกันในการรับตั๋ว JR Railpass ตัวจริงเท่านั้น สถานที่รับตั่วจริงตรวจสอบได้ที่ The Offcial Website

เงื่อนไขในการยกเลิก

 • ในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงนั้น : อ้างอิงจากข้อมูลอัพเดตล่าสุดเมื่อ 25 ธ.ค. 2017, สำหรับ Exchange Orders (MCO) ที่ไม่ได้มีการใช้งานนั้นสามารถแก้ไข / เปลี่ยนแปลง / ยกเลิกได้ภายในระยะเวลา 11 เดือนนับจากวันที่ระบุบน Exchange Orders (MCO) ซึ่งการกระทำดังกล่าวนั้นจะมีค่าใช้จ่ายในการแก้ไข / เปลี่ยนแปลง / ยกเลิก 10% จากมูลค่าหน้าบัตร (ทั้งนี้บัตรดังกล่าวต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์เท่านั้น)
 • ในกรณี Exchange Orders (MCO)  สูญหาย, เสียหาย, ถูกขโมยและฯลฯ จะไม่สามารถทำการคืนเงินได้ (ต้องมีบัตรตัวจริงในสภาพสมบูรณ์นำมาแสดงเท่านั้น)
 • หลังจากการออกบัตรแล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นบัตรประเภทอื่นได้ทั้งที่สถานีรถไฟและหรือบริษัทฯที่ออกบัตรดังกล่าว
 • สำคัญ​ : เหตุใดๆที่เกิดจากผู้ให้บริการในต่างประเทศ (JR Railpass Company) หรือเหตุสุดวิสัยที่เกิดจากภัยธรรมชาติและอื่นๆ บริษัทฯสงวนสิทธิปฏิเสธการคืนเงิน / การแสดงความรับผิดชอบจากเหตุนั้นๆ