โทร. 02-676-3377

JR PASS MT. FUJI-SHIZUOKA AREA TOURIST PASS MINI 3 DAYS

 

JR PASS MT. FUJI-SHIZUOKA AREA TOURIST PASS MINI (3 DAYS)

Unlimited rides on JR local trains, buses, ferry and private railway along the route!

 • เป็นบัตรที่ใช้เดินทางท่องเที่ยวบริเวณ Shizuoka และบริเวณ Fujikawaguchiko สามารถใช้บัตรแบบไม่จำกัดภายใน 3 วัน
 • เดินทางด้วยรถไฟสาย JR Conventional และเรือเฟอร์รี่ S-Pulse Dream แบบไม่จำกัด

ยืนยันการให้บริการ:

 • หลังจากการจองสำเร็จคุณจะได้รับอีเมลล์ยืนยันและ Exchange Voucher ภายใน 48 ชม.
 • กรณีที่คุณอาจจะไม่ได้รับอีเมลล์ยืนยัน กรุณาตรวจสอบเมลล์จาก Spam folder และหากยังไม่พบอีเมลล์ดังกล่าว สามารถสอบถามได้ที่ 02 676 3377

บริการนี้ ‘รวม’ :

 • รถไฟด่วนพิเศษ (Limited Express), รถไฟด่วน (Express), รถเร็ว (Rapid) เเละ รถไฟท้องถิ่น
  • รถไฟธรรมดาแบบไม่ระบุที่นั่ง
  • รถไฟสายหลัก Tokaido จากสถานี Atami ถึงสถานี Toyohashi
  • รถไฟสาย Gotemba จากสถานี Numazu ถึงสถานี Matsuda
  • รถไฟสาย Minobu จากสถานี Fuji ถึงสถานี Shimobe-onsen
  • รถไฟสาย Izuhakone จากสถานี Mishima ถึงสถานี Shuzenji
 • รถบัส
  • (1)รถบัส Fujikyuko: สถานี Gotemba – Gotemba Premium Outlets, สถานี Gotemba – สถานี Kawaguchiko, สถานี Gotemba – Grinpa, สถานี Shin-Fuji – สถานี Fujisan, สถานี Shin-Fuji – ทางออกทิศใต้สถานี Fuji
  • (2)รถบัส Tokai: สถานี Mishima – Yamanaka Castle Ruins, สถานี Numazu – Numazu Minato-shinsenkan, สถานี Shuzenji – Shuzenji-Onsen, สถานี Shuzenji – ท่าเรือ Toi
  • (3)รถบัส Izuhakone: สถานี Numazu – ท่าเรือ Numazu, สถานี Izunagaoka – Izu-Mito Sea Paradise, สถานี Shuzenji – Shuzenji-Onsen
  • (4)รถบัส Shizutetsu Justline: หน้าสถานี Shimizu – พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ Miho มหาวิทยาลัย Tokai
  • (5)รถบัส Entetsu: สถานี Hamamatsu – Nakatajima Shako, สถานี Hamamatsu – Kanzanji-Onsen (สวนดอกไม้ Hamanako)
 • เรือ
  เรือเฟอร์รี่ S-pulse Dream: ระหว่างท่าเรือ Shimizu –ท่าเรือ Toi, Mt.Fuji Shimizu Minato Cruise (ท่าเรือ Hinode – ท่าเรือ Hinode, ไม่สามารถขึ้นลงเรือที่ท่าเรือ Miho ได้) ※ไม่สามารถใช้บริการเรือโดยสารได้

บริการนี้ ‘ไม่รวม’ :

 • รถไฟแบบไม่ระบุที่นั่ง เช่น อาซากิริ
 • ชินคันเซ็นสายโทไคโด
 • รถไฟนอน
 • รถบัสลอยน้ำ
 • ไม่สามารถขึ้นรถไฟซึ่งไม่มีที่นั่งแบบไม่ระบุที่นั่ง เช่น รถด่วนพิเศษ “Mt.Fuji” ในกรณีที่ใช้รถไฟดังกล่าว ท่านต้องเสียค่าโดยสาร,ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นต่างหาก นอกจากนี้ กรณีที่ใช้รถไฟ Home Liner ท่านต้องเสียค่าจัดที่นั่งอีกต่างหาก
 • พาสนี้ไม่สามารถใช้รถไฟ Tokaido Shinkansen และรถนอนได้ ในกรณีที่ใช้รถไฟดังกล่าว ท่านต้องเสียค่าโดยสาร,ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นต่างหาก

Insider Tips :

 • อายุเด็ก : ระหว่าง 6-11 ปีในวันที่ใช้ตั๋ว
 • อายุเด็กระหว่าง 1-5 ปี สามารถเดินทางได้ฟรี (แต่ไม่เกิน 2 คน) สำหรับเด็กคนที่ 3 ต้องจ่ายค่าตั๋วในราคาตั๋วเด็กตามปกติ
 • สำหรับเด็ก Infant (อายุต่ำกว่า 12 เดือน) ขึ้นฟรีไม่จำกัดจำนวนคน
 • สำหรับตั๋ว JR Railpass นั้นสงวนสิทธิจำหน่ายให้เฉพาะ Visa นักท่องเที่ยวที่ระบุในตอนเข้าประเทศว่า “Temporary Visitor”
 • ในกรณีที่ไม่ได้ใช้ Passport ทั่วไป (เช่นใช้ Passport ข้าราชการ) หรือ เมื่อเดินทางเข้าประเทศโดยไม่ได้รับการประทับ Visa ตามระบุว่า “Temporary Visitor” จนเป็นเหตุทำให้ไม่สามารถรับตั๋วได้นั้น บริษัทฯสงวนสิทธิไม่ทำการคืนเงินทุกกรณี

วิธีการใช้ :

 • วันที่คุณทำการจองผ่านระบบนั้นจะถือเป็นวันที่ออก ‘Exchange Order’ และบัตร JR railpass บางตัวต้องจัดส่งทางไปรษณีย์ (Exchange Order ตัวจริง) ซึ่งอาจต้องใช้เวลาในการจัดส่งไม่เกิน 7 วันนับจากวันที่ออกบัตร (ไม่รวมวันหยุด)
 • ต้องทำการเปลี่ยนตั๋วจริงภายใน 90 วันนับจากวันออก ‘Exchange Order’ เท่านั้น ตามสถานีที่ที่ระบุไว้ใน Official Website
 • กรณีมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อ 02 676 3377

สถานที่ รับ/จัดส่ง Exchange Order

 • ในกรณีจัดส่งจะใช้เวลาจัดส่งประมาณ 7 วันทำการ (ไม่รวมวันหยุด) และ ไม่สามารถจัดส่งได้ในวันหยุด
 • สถานที่รับ : บริษัท พีเคจี เจอร์นีย์ ไลน์ จำกัด 42 ซอยนราธิวาสราชนครินทร์​10 แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
 • เวลาทำการ : 08.50 – 17.30 น. (วันจันทร์ – เสาร์)

การใช้ Voucher

 • หลังจากท่านได้แลกและรับตั๋วจริงแล้วนั้น ต้องใช้เดินทางตามเงื่อนไข, ระยะเวลาของบัตรที่ระบุเท่านั้น
 • คุณจำเป็นต้องแสดง Exchange Order voucher และพาสปอร์ตที่มีชื่อตรงกันในการรับตั๋ว JR Railpass ตัวจริงเท่านั้น สถานที่รับตั่วจริงตรวจสอบได้ที่ The Offcial Website

เงื่อนไขในการยกเลิก

 • ในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงนั้น : อ้างอิงจากข้อมูลอัพเดตล่าสุดเมื่อ 25 ธ.ค. 2017, สำหรับ Exchange Orders (MCO) ที่ไม่ได้มีการใช้งานนั้นสามารถแก้ไข / เปลี่ยนแปลง / ยกเลิกได้ภายในระยะเวลา 11 เดือนนับจากวันที่ระบุบน Exchange Orders (MCO) ซึ่งการกระทำดังกล่าวนั้นจะมีค่าใช้จ่ายในการแก้ไข / เปลี่ยนแปลง / ยกเลิก 10% จากมูลค่าหน้าบัตร (ทั้งนี้บัตรดังกล่าวต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์เท่านั้น)
 • ในกรณี Exchange Orders (MCO)  สูญหาย, เสียหาย, ถูกขโมยและฯลฯ จะไม่สามารถทำการคืนเงินได้ (ต้องมีบัตรตัวจริงในสภาพสมบูรณ์นำมาแสดงเท่านั้น)
 • หลังจากการออกบัตรแล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นบัตรประเภทอื่นได้ทั้งที่สถานีรถไฟและหรือบริษัทฯที่ออกบัตรดังกล่าว
 • สำคัญ​ : เหตุใดๆที่เกิดจากผู้ให้บริการในต่างประเทศ (JR Railpass Company) หรือเหตุสุดวิสัยที่เกิดจากภัยธรรมชาติและอื่นๆ บริษัทฯสงวนสิทธิปฏิเสธการคืนเงิน / การแสดงความรับผิดชอบจากเหตุนั้นๆ