โทร. 02-676-3377

JR ALPINE-TAKAYAMA-MATSUMOTO AREA (5 DAYS)

JR ALPINE-TAKAYAMA-MATSUMOTO AREA (5 DAYS)

unlimited travel around Japan

 • เป็นบัตรที่ใช้เดินทางท่องเที่ยวแถบทาเทยาม่าและเส้นทางสายเจแปนแอลป์ ชมกำแพงหิมะ Snow wall ผ่านเมืองมัตสึโมโต้
 • สามารถใช้บริการรถด่วนพิเศษของรถไฟ JR จาก Nagoya
 • สามารถใช้ขึ้นรถไฟ JR เดินทางได้ไม่จำกัดในระยะเวลา 5 วันภายในพื้นที่ที่กำหนด ระหว่างสถานี Nagoya – Gero – Takayama – Toyama และระหว่างสถานี Shinano-Omachi – Matsumoto – Nagoya (ไม่สามารถใช้ขึ้นรถไฟชินคันเซ็นได้)
 • สามารถใช้เดินทางได้ไม่จำกัดเที่ยวในเส้นทาง Tateyama Kurobe Alpine Route ของทุกบริษัทที่ให้บริการ
 • สามารถเลือกสถานที่รับตั๋วจากสนามบินที่คุณเดินทางถึง สถานีรถไฟ ฯลฯ เพียงคุณมี  ‘Exchange Order’ ที่ได้รับจากตัวแทนจำหน่าย

ยืนยันการให้บริการ:

 • หลังจากการจองสำเร็จคุณจะได้รับอีเมลล์ยืนยันและ Exchange Voucher ภายใน 48 ชม.
 • กรณีที่คุณอาจจะไม่ได้รับอีเมลล์ยืนยัน กรุณาตรวจสอบเมลล์จาก Spam folder และหากยังไม่พบอีเมลล์ดังกล่าว สามารถสอบถามได้ที่ 02 676 3377

บริการนี้ ‘รวม’ :

 • JR limited express ระหว่างสถานี Nagoya station และ Toyama station และระหว่างสถานี Shinano-Omachi station and Nagoya station
 • สามารถจองที่นั่งรถไฟ Limited Express ได้ฟรี 4 ครั้ง
 • Express
 • Rapid
 • Local trains
 • Toyama Chiho Railway limited express ระหว่างสถานี Dentetsu-Toyama station และ Tateyama station

หมายเหตุ :

 • ระยะเวลาจำหน่ายตั้งแต่ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 6 พฤศจิกายน 2019
 • ระยะเวลาที่ใช้งานตั้งแต่ วันที่ 15 เมษายน – 10 พฤศจิกายน 2019

บริการนี้ ‘ไม่รวม’ :

 • ไม่สามารถใช้ขึ้น shinkansen ได้
 • ไม่สามารถใช้จองตั๋วออนไลน์ Cable Takayama ได้