โทร. 02-676-3377

รถเช่าญี่ปุ่น ราคาประหยัด

รถเช่าญี่ปุ่น ราคาถูก

รถเช่าญี่ปุ่น ราคาประหยัด

บริการรถเช่าญี่ปุ่น ราคาประหยัดจองผ่านเราตัวแทน Toyota Rent a Car ในไทย เช่ารถขับเที่ยวโอกินาวา / ฮอกไกโด / คิวชู

เงื่อนไข

  •  รถเช่า OKINAWA รับ-คืนรถ ที่สาขา  Naha Airport เท่านั้น
  •  รถเช่า Hokkaido รับ-คืนรถ ที่สาขา  New Chitose Airport หรือ Sapporo Station East Exit เท่านั้น
  •  รถเช่า Kyushu  รับ-คืนรถ ที่สาขา  Fukuoka Airport International หรือ Hakata Station : Hakata Exit เท่านั้น
  •  ราคาพิเศษใช้เดินทางภายใน 31พฤษภาคม 63 
  •  รถ Toyota Rent a Car อายุการใช้งาน 5 ปี ขึ้นไป
  •  ราคาสำหรับเช่ารถไม่ระบุรุ่นเท่านั้น
  •  รถเช่าไม่สามารถ รับ-คืนรถ ต่างสาขาได้
  •  ราคารวมประกันชั้น 1 + NOC ค่าเสียหาทางธุรกิจ
  • ราคาไม่รวมบัตรทางด่วน ETC CARD, Snow TIRE, 4WD