โทร. 02-676-3377

HUIS TEN BOSCH

HUIS TEN BOSCH

เฮาส์เทนบอส เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความสวยงามเสมือนยกประเทศเนเธอร์แลนด์มาตั้งไว้ใจกลางเมือง โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลชมดอกไม้และเทศกาลอินลูมิเนชั่น ทำให้เฮาส์เทนบอชติดหนึ่งในสามอันดับของสวนสนุกที่มีชื่อเสียงในญี่ปุ่น

HUIS TEN BOSCH (ADMISSION TICKET)

ยืนยันการให้บริการ:

 • หลังจากการจองสำเร็จคุณจะได้รับอีเมลล์ยืนยันและ E- Ticket ภายใน 48 ชม.
 • กรณีที่คุณอาจจะไม่ได้รับอีเมลล์ยืนยัน กรุณาตรวจสอบเมลล์จาก Spam folder และหากยังไม่พบอีเมลล์ดังกล่าว สามารถสอบถามได้ที่ 02 676 3377

บริการนี้ ‘รวม’ :

 • บัตรผ่านประตู
 • ยกเว้นวันที่ 31 มี.ค. 21 ก.ค. 22 ก.ย. และ 31 ธ.ค.

บริการนี้ ‘ไม่รวม’ :

 • ค่าเข้าเครื่องเล่นด้านในสวนสนุก
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ

HUIS TEN BOSCH (ONE DAY PASS)

ยืนยันการให้บริการ:

 • หลังจากการจองสำเร็จคุณจะได้รับอีเมลล์ยืนยันและ E- Ticket ภายใน 48 ชม.
 • กรณีที่คุณอาจจะไม่ได้รับอีเมลล์ยืนยัน กรุณาตรวจสอบเมลล์จาก Spam folder และหากยังไม่พบอีเมลล์ดังกล่าว สามารถสอบถามได้ที่ 02 676 3377

บริการนี้ ‘รวม’ :

 • บัตรผ่านประตู + เครื่องเล่น 50 ประเภท
 • ยกเว้นวันที่ 31 มี.ค. 21 ก.ค. 22 ก.ย. และ 31 ธ.ค.

บริการนี้ ‘ไม่รวม’ :

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ
 

Insider Tips :

 • เด็ก : อายุ 4-11 ปี
 • เด็กโต : อายุ 12-17 ปี
 • ผู้ใหญ่ : อายุ 18+ ปี

หมายเหตุ : โปรดเลือกบัตรให้ตรงกับอายุของคุณ หากคุณเลือกบัตรผิดจะไม่สามารถเข้าไปยังสถานที่เที่ยวได้ และในกรณีนี้คุณจะไม่ได้รับการคืนเงินใด ๆ ทั้งสิ้น

วิธีการใช้
 • วันที่คุณทำการจองผ่านระบบนั้นจะถือเป็นวันที่ออก ‘E-ticket’ และคุณจะได้รับ E-ticket ทางอีเมลล์ภายใน 48 ชั่วโมง หลังการชำระค่าบริการ
 • กรณีมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อ 02 676 3377

วิธีการใช้ E-ticket

 • กรุณาปริ้นท์ ใบยืนยันการจอง (voucher) และนำไปแสดงแก่เจ้าหน้าที่
 • สามารถแลกรับบัตรเข้าชม Huis Ten Bosch ได้ที่จุดจำหน่ายตั๋ว No. 3 or 4 window of Boarding Gate or Habor Gate.Dec. 31 is the designated date.

เวลาทำการ :

 •  9:00น. – 22:00 น.

สถานที่ตั้ง :

 •  1-1 Huis Ten Bosch-cho, Sasebo, Nagasaki Prefecture 859-3292, Japan

วิธีการเดินทาง :

 • เดินจาก Hakata Station – Huis Ten Bosch Station ประมาณ 1.40 ชม.
 

เงื่อนไขในการยกเลิก

 • หลังจากการออกบัตรแล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลง / คืนเงิน ทุกกรณี
 • สำคัญ​ : เหตุใดๆที่เกิดจากผู้ให้บริการในต่างประเทศ หรือเหตุสุดวิสัยที่เกิดจากภัยธรรมชาติและอื่นๆ บริษัทฯสงวนสิทธิปฏิเสธการคืนเงิน / การแสดงความรับผิดชอบจากเหตุนั้นๆ