โทร. 02-676-3377

ALL NIPPON AIRWAYS BANGKOK – TOKYO (NARITA) / TOKYO (HANEDA)

 

BANGKOK –  TOKYO (NARITA) / TOKYO (HANEDA)

 • บัตรโดยสารเที่ยวบินชั้นประหยัด ไป – กลับ เริ่มต้น 16,000.-
 • บัตรโดยสารเที่ยวบินชั้นธุรกิจ ไป – กลับ เริ่มต้น 53,000.-
 • ราคาบัตรโดยสารไม่รวมภาษีน้ำมัน ภาษีสนามบิน
 • ออกบัตรโดยสารภายในวันที่ วันนี้ – 31 มี.ค. 2563
 • เดินทางได้ตั้งแต่ วันนี้ – 30 ก.ย. 2563
 • ออกบัตรโดยสารแล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกได้
 • สามารถสะสมไมล์ Royal Orchid Plus (ROP) ได้ตามสายการบินกำหนด
 • อายุบัตรโดยสารเป็นไปตามสายการบินกำหนด
 • ราคาบัตรโดยสาร และเงื่อนไขอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ยืนยันการให้บริการ:

 • ผู้เดินทางต้องตรวจสอบชื่อ และข้อมูลการเดินทาง ก่อนทำการออกบัตรโดยสาร
 • หลังจากออกบัตรโดยสารเรียบร้อยแล้ว ท่านจะได้รับอีเมล์ยืนยัน E-TICKET ภายใน 48 ชม.
 • กรณีที่ไม่ได้รับอีเมล์ยืนยัน สามารถสอบถามได้ที่ 02 676 3377
 • สายการบินอาจเปลี่ยนตารางเที่ยวบิน และอาคารผู้โดยสารได้ทุกเมื่อ
 

Insider Tips :

 • อายุเด็ก : ระหว่าง 2 – 11 ปี คิดค่าบริการ 75 % ของราคาผู้ใหญ่
 • สำหรับ Infant : อายุต่ำกว่า 2 ปี มีค่าบริการแต่ไม่มีที่นั่ง
 • น้ำหนักกระเป๋าเดินทาง 2 ใบไม่เกิน 23 กิโลกรัม
 • เงื่อนไขเป็นไปตามสายการบินกำหนด
 

เงื่อนไข

 • เงื่อนไขต่างๆ เป็นไปตามที่บริษัทกำหนด