โทร. 02-676-3377

All Japan Rail Pass (ORDINARY)

All Japan Rail Pass (ORDINARY)

unlimited travel around Japan

 • ท่านสามารถเลือกจำนวนวันที่เดินทางแบบ 7 วัน, 14 วัน, 21 วัน หรือให้เหมาะตามการใช้งานของคุณ
 • คุณสามารถใช้บริการ / ระบบขนส่งของ JR railways, รถบัสท้องถิ่นของ JR buses, รวมถึงเรือเฟอร์รี่ข้ามเกาะ Miyajima
 • ครอบคลุมทั่วการเดินทางทั่วทั้งเกาะ ซึ่งคุณสามารถเดินทางได้อย่างง่ายและสะดวก
 • นอกจากนี้ยังสามารถเลือกการเดินทางแบบ Green Car (ซื้อเพิ่ม) เพื่อทำให้การเดินทางสะดวกและสบายมากยิ่งขึ้น
 • ท่านสามารถเลือกสถานที่รับตั๋วจากสนามบินที่คุณเดินทางถึง, สถานีรถไฟ และ ฯลฯ เพียงคุณมี  ‘Exchange Order’ ที่ได้จากตัวแทนจำหน่าย

ยืนยันการให้บริการ:

 • หลังจากการจองสำเร็จคุณจะได้รับอีเมลล์ยืนยันและ Exchange Voucher ภายใน 48 ชม.
 • กรณีที่คุณอาจจะไม่ได้รับอีเมลล์ยืนยัน กรุณาตรวจสอบเมลล์จาก Spam folder และหากยังไม่พบอีเมลลืดังกล่าว สามารถสอบถามได้ที่ 02 676 3377

บริการนี้ ‘รวม’ :

 • รถไฟ JR Shinkansen, Limited Express, Express, Rapid, local trains, and the BRT ทุกเส้นทาง (ยกเว้นบางเส้นทางเท่านั้น)
 • Tokyo Monorail
 • Aoimori Railway วิ่งระหว่าง Aomori และ Hachinohe, Aomori และ Noheji, Hachinohe และ Nohej
 • IR Ishikawa Railway ระหว่าง Kanazawa และ Tsubata
 • Ainokaze Toyama Railway ระหว่าง Toyama และ Takaoka
 • Local JR Buses: JR Hokkaido Bus, JR Bus Tohoku, JR Bus Kanto, JR Tokai Bus, West Japan JR Bus, Chugoku JR Bus, JR Shikoku Bus, JR Kyushu Bus
 • JR-West Miyajima Ferry

บริการนี้ ‘ไม่รวม’ :

 • Reserved seat หรือ non-reserved seat บนรถไฟสาย Nozomi และ Mizuho
 • JR Bus Express Bus Routes
 • Hydrofoil ferry ที่ให้บริการโดย JR-Kyushuระหว่าง Hakata และ Busan (South Korea)
 

Insider Tips :

 • อายุเด็ก: ระหว่าง 6-11 ปีในวันที่ใช้ตั๋ว
 • อายุเด็กระหว่าง 1-5 ปี สามารถเดินทางได้ฟรี (แต่ไม่เกิน 2 คน) สำหรับเด็กคนที่ 3 ต้องจ่ายค่าตั๋วในราคาตั๋วเด็กตามปกติ
 • สำหรับเด็ก Infant (อายุต่ำกว่า 12 เดือน) ขึ้นฟรีไม่จำกัดจำนวนคน
 • สำหรับตั๋ว JR Railpass นั้นสงวนสิทธิจำหน่ายให้เฉพาะ Visa นักท่องเที่ยวที่ระบุในตอยเข้าประเทศว่า “Temporary Visitor”
 • ในกรณีที่ไม่ได้ใช้ Passport ทั่วไป (เช่นใช้ Passport ข้าราชการ) หรือ เมื่อเดินทางเข้าประเทศโดยไม่ได้รับการประทับ Visa ตามระบุว่า “Temporary Visitor” จนเป้นเหตุทำให้ไม่สามารถรับตั๋วได้นั้น บริษัทฯสงวนสิทธิไม่ทำการคืนเงินทุกกรณี
วิธีการใช้
 • วันที่คุณทำการจองผ่านระบบนั้นจะถือเป็นวันที่ออก ‘Exchange Order’ และบัตร JR railpass บางตัวต้องจัดส่งทางไปรษณีย์ (Exchange Order ตัวจริง) ซึ่งอาจต้องใช้เวลาในการจัดส่งไม่เกิน 7 วันนับจากวันที่ออกบัตร (ไม่รวมวันหยุด)
 • ต้องทำการเปลี่ยนตั๋วจริงภายใน 90 วันนับจากวันออก ‘Exchange Order’ เท่านั้น ตามสถานีที่ที่ระบุไว้ใน Official Website
 • กรณีมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อ 02 676 3377

สถานที่ รับ/จัดส่ง Exchange Order

 • ในกรณีจัดส่งจะใช้เวลาจัดส่งประมาณ 7 วันทำการ (ไม่รวมวันหยุด) และ ไม่สามารถจัดส่งได้ในวันหยุด
 • สถานที่รับ : บริษัท พีเคจี เจอร์นีย์ ไลน์ จำกัด 42 อาคาร Connect Tower ชั้น6 ซอยนราธิวาสราชนครินทร์​ 10  แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
 • เวลาทำการ : 08.50 – 17.30 น. (วันจันทร์ – เสาร์)

การใช้ Voucher

 • หลังจากท่านได้แลกและรับตั๋วจริงแล้วนั้น ต้องใช้เดินทางตามเงื่อนไข, ระยะเวลาของบัตรที่ระบุเท่านั้น
 • คุณจำเป็นต้องแสดง Exchange Order voucher และพาสปอร์ตที่มีชื่อตรงกันในการรับตั๋ว JR Railpass ตัวจริงเท่านั้น สถานที่รับตั่วจริงตรวจสอบได้ที่ The Offcial Website