โทร. 02-676-3377

แพ็คเกจที่พัก Amatara Wellness Resort

 

Amatara Wellness Resort

อัตราค่าบริการ
 BAY VIEW SUITE   4,000 บาท/ห้อง/คืน
 OCEAN PAVILION   4,600 บาท/ห้อง/คืน
 SEA VIEW SUITE  5,000 บาท/ห้อง/คืน
 POOL PAVILION  7,000 บาท/ห้อง/คืน
 BAY VIEW POOL VILLA  8,500 บาท/ห้อง/คืน
 OCEAN VIEW POOL VILLA   10,000 บาท/ห้อง/คืน

เงื่อนไข

– ราคารวมอาหารเช้า

– ราคาไม่สามารถใช้ช่วงวันหยุดยาว . วันหยุดนักขัตฤกษ์ได้

– กรณีเข้าพักคืนวันศุกร์ – เสาร์ จ่ายเพิ่มคืนละ 1,000 บาท

– ราคาสำหรับเข้าพักภายในวันที่ 31 ม.ค.64

– เงื่อนไขเป็นไปตามบริษัทฯกำหนด

 

บริการเสริม

  จองตั๋วเครื่องบิน Thai Smile กรุงเทพฯ – ภูเก็ต (ไป-กลับ)

ราคาเริ่มต้น 2,500 บาท/ท่าน

 

  บริการรถรับ-ส่งสนามบินภูเก็ต

Camry สำหรับ 3 ท่าน กระเป๋า 2 ใบ ราคา 1,400 บาท/เที่ยว

Van สำหรับ 10 ท่าน กระเป๋า 6 ใบ ราคา 1,800 บาท/เที่ยว