โทร. 02-676-3377

วิธีการเช่ารถญี่ปุ่น และข้อมูลต่างๆที่ควรรู้

 

          ในการเช่ารถญี่ปุ่นนั้น ผู้ขับขี่จะต้องมีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไปโดยที่ใบขับขี่ที่สามารถใช้เช่ารถญี่ปุ่นได้มี 3 แบบด้วยกัน คือ ใบขับขี่ของประเทศญี่ปุ่น (สำหรับผู้ที่อาศัยในญี่ปุ่น) , ใบอนุญาตขับขี่สากล และใบขับขี่ที่มีคำแปลญี่ปุ่น ซึ่งจะเป็นใบขับขี่ของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เยอรมัน ฝรั่งเศส ไต้หวัน เบลเยี่ยม เอสโตเนียและโมนาโค

สำหรับใบอนุญาตขับขี่สากล จะต้องทำที่ประเทศของตนเองก่อนมาที่ประเทศญี่ปุ่น เพราะหลังจากการเดินทางมาญี่ปุ่นแล้ว ทางสถานทูตจะไม่สามารถออกใบขับขี่สากลให้ได้ สำหรับคนที่มีใบขับขี่ของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เยอรมัน ฝรั่งเศส ไต้หวัน เบลเยี่ยม เอสโตเนียและโมนาโค จะต้องมีใบขับขี่ในประเทศและหนังสือแปลใบขับขี่เป็นภาษาญี่ปุ่นพร้อมทั้งพาสปอร์ตมายื่นให้กับบริษัทรถเช่าญี่ปุ่นได้เลย

           การเช่ารถญี่ปุ่นนั้นจะต้องแจ้งรายละเอียดผ่านทางเว็บไซต์หรือตัวแทนบริษัทรถเช่า โดยลักษณะการดำเนินการในแต่ละบริษัทนั้นจะคล้ายคลึงกัน คือ ระบุวันที่จะเริ่มเช่ารถและคืนรถเช่า ระบุชนิดของรถที่ต้องการเช่า ระบุสถานที่รับและคืนรถเช่า และระบุความต้องการเพิ่มเติม เช่น GPS บัตรทางด่วน (ETC CARD) ยางหิมะ หรือที่นั่งเด็ก เมื่อลงทะเบียนเช่ารถญี่ปุ่นเสร็จเรียบร้อยแล้ว พอถึงวันที่เราไปรับรถเช่านั้นก็เข้าไปยังเคาน์เตอร์ของบริษัทที่เราทำการจองเช่ารถไว้ โดยยื่นเอกสารรับรถ ใบขับขี่และพาสปอร์ตได้ที่เคาน์เตอร์ของบริษัทที่ทำการเช่ารถได้เลย

ในการคืนรถเช่านั้นจะต้องเติมน้ำมันให้เต็มถังที่สถานีบริการน้ำมันที่ใกล้กับบริษัทเช่ารถญี่ปุ่น แล้วนำใบเสร็จไปแสดงให้บริษัทรถเช่า เนื่องจากในแถบชนบทหรือที่ห่างไกลจากตัวเมืองทางบริษัทรถเช่าญี่ปุ่นนั้นจะระบุสถานีบริการน้ำมันที่จะต้องเติมไว้ให้ด้วย ส่วนใหญ่สถานีบริการน้ำมันจะไม่ได้เปิดตลอด 24 ชั่วโมง โดยจะปิดทำการประมาณ 19.00 น. หากไม่สามารถเติมน้ำมันก่อนทำการคืนรถเช่าได้ ทางบริษัทเช่ารถจะคำนวณราคาค่าน้ำมันให้ และส่วนใหญ่จะคิดสูงกว่าราคาที่เราไปเติมเอง

การเช่ารถญี่ปุ่นจะมีการเช่าเริ่มต้น 12 ชั่วโมง , 24 ชั่วโมง++  รถเช่าญี่ปุ่นส่วนใหญ่นั้นมักจะมี GPS ติดมากับตัวรถเช่าอยู่แล้ว หรืออาจจะมีแบบที่ต้องจ่ายเพิ่มเติม ส่วนใหญ่ GPS ที่บริษัทรถเช่าญี่ปุ่นจะมีแค่ภาษาญี่ปุ่น แต่ตามสถานที่ท่องเที่ยวที่มีนักท่องเที่ยวต่างชาตินิยมเที่ยวนั้นจะมี GPS ภาษาต่างๆ เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาเกาหลี ภาษาจีน ฯ เตรียมไว้รองรับนักท่องเที่ยว

 

การจราจรของประเทศญี่ปุ่นนั้น รถยนต์ทั่วไปและรถเช่าญี่ปุ่นจะมีพวงมาลัยอยู่ทางขวา และขับเลนซ้าย ถ้าหากคุณเดินทางไปช่วงฤดูหนาวที่มีหิมะปกคลุมถนน คุณสามารถขอเช่าอุปกรณ์เสริม เช่น โซ่หรือยางหิมะจากบริษัทรถเช่าได้เลย เพื่อความปลอดภัยและป้องกันไม่ให้รถนั้นลื่นไถลเวลาขับบนหิมะ

การใช้บริการที่จอดรถที่ญี่ปุ่นนั้นไม่สามารถจอดได้ตามข้างทาง ซึ่งตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ หรือตามห้างสรรพสินค้าจะมีสถานที่จอดรถไว้ให้บริการ ค่าบริการที่จอดรถราคา 1 ชั่วโมงจะอยู่ที่ประมาณ 200-700 เยน โดยราคาที่จอดของแต่ละที่นั้นจะไม่เท่ากัน ถ้าหากเรายิ่งเข้าใกล้ตัวเมืองมากเท่าไหร่ก็จะมีราคาที่สูงขึ้น สามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ “กฎจราจรที่ประเทศญี่ปุ่น“

การใช้ทางด่วนของญี่ปุ่นนั้น จะมีการใช้ระบบอยู่ 2 ช่อง คือ ระบบจ่ายเงินทั่วไป กับ ระบบ ETC (Electronic Toll Collection System) ซึ่งถ้าเทียบราคากับหลายๆประเทศจะมีราคาค่อนข้างที่จะสูงพอสมควร ในระยะทางประมาณ 100 km. ราคาจะอยู่ที่ประมาณ 3,000 เยน

  • ช่องทางด่วนระบบจ่ายเงินทั่วไป เป็นช่องทางด่วนที่จะต้องหยุดรถเพื่อรับตั๋วจากพนักงานหรือรับจากเครื่องออกตั๋วอัตโนมัติ ซึ่งจะชำระค่าผ่านทางก่อนจะลงจากทางด่วน ทั้งนี้จะสามารถชำระด้วยเงินสดหรือบัตรเครดิต
  • ช่องทางด่วนระบบ ETC (Electronic Toll Collection System) เป็นช่องทางด่วนที่ไม่ต้องหยุดรถเพื่อรอคิวในการจ่ายเงิน โดยที่คุณสามารถขอเช่าบัตร ETC ได้ที่บริษัทเช่ารถ โดยการชำระค่าผ่านทางนั้นจะเรียกเก็บหลังจากคืนรถเช่าแล้ว หรือตัดจากบัตรเครดิตที่คุณได้ลงทะเบียนกับบัตรเช่า ETC ไว้
     

การเติมน้ำมันนั้นก็จะมีสถานีบริการน้ำมันอยู่ทุกๆที่ จะแบ่งออกเป็น 2 ชนิดใหญ่ๆ คือ แบบฟูลเซอร์วิส และ แบบบริการตัวเอง แบบฟลูเซอร์วิส คือ แบบที่มีพนักงานคอยบริการและเติมน้ำมันให้ แต่หากเป็นแบบบริการตัวเอง คือ จะต้องเติมน้ำมันด้วยตัวเองจะไม่มีพนักงานคอยให้บริการซึ่งจะมีราคาถูกลง น้ำมันจะมีอยู่ 3 ชนิดที่ใช้เติม ซึ่งจะแบ่งง่ายๆตามสี คือ

Regular unleadedレギュラー(RE‑GYU‑RA‑A)

High-octaneハイオク(HA‑I‑O‑KU)

Diesel 軽油(KE‑I‑YU)

ประกันภัยในการเช่ารถนั้น จะมีค่าประกันภัยอยู่ในค่าเช่ารถอยู่แล้ว แต่ถ้าหากเกิดอุบัติเหตุอาจจะมีการจ่ายเงินเพิ่มเติมในส่วนของความเสียหายต่อรถยนต์อีก 50,000-100,000 เยน ในรายละเอียดต่างๆที่เหลือสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่บริษัทเช่ารถญี่ปุ่น