โทร. 02-676-3377

รู้กฎจราจร ก่อนเที่ยวญี่ปุ่นขับรถเอง

 

Navigater (GPS) เครื่องนี้หลักการเหมือนกันหมด คือ ป้อนจุดหมายปลายทางเข้าไป มันก็จะแสดงผลออกมาที่หน้าจอ มีทั้งเส้นทาง ระยะทาง ระยะเวลา ค่าทางด่วน (ถ้ามี) เรียกว่าไม่มีโอกาสหลงตราบเท่าที่ยังขับไปตามคำแนะนำของเครื่อง และ Navigater นั้นจะมีภาษาอังกฤษให้เราเลือก ให้ป้อนข้อมูลโดยทั่วไปถ้าไม่ใส่ชื่อสถานที่ก็จะมีอีกวิธีก็คือการใส่เบอร์โทรศัพท์ซึ่งง่ายกว่าแต่ ถึงอย่างไร มันก็ยังมีปัญหาบ้างเหมือนกันคือบางที่มีหลายเบอร์แต่เบอร์ที่เราป้อนเข้าไปดันไม่ตรงกับที่มีในเครื่องมันก็อาจไม่แสดงผลหรือแสดงผลผิดพลาดเพราะเครื่องดันไปสุ่มให้เราเองว่าเบอร์ใกล้เคียงกับที่นั่น อุตส่าห์เหมารถเช่าเที่ยวญี่ปุ่นทั้งที หากสุดท้ายพาหลงทางหรือ GPS บอกทางไม่ถูกทำให้เกิดความสับสนในการเดินทางไปโดยที่เราไม่ตั้งใจ แต่ดันไปฝ่าฝืนกฎจราจรเลยซะนั่น

ดังนั้น นักเดินทางชาวต่างชาติที่ไม่มีความรู้ในเรื่องของกฎหมายข้อบังคับจราจร ก่อนเที่ยวญี่ปุ่นขับรถเองและคุณเช่ารถในญี่ปุ่นขับเที่ยว นอกจากที่คุณจะต้องปฎิบัติตามกฎของบริษัทให้เช่ารถแล้วนั้น อีกเรื่องที่สำคัญเรื่องหนึ่ง คือ คุณควรศึกษาข้อมูลเรื่องกฎข้อบังคับจราจรของประเทศญี่ปุ่นเอาไว้ เพราะกฎจราจรที่ญี่ปุ่นไม่เหมือนกฎของไทย ฉะนั้นควรรู้ไว้จะได้ไม่หลงทางหรือฝ่าฝืนกฎหมายเมื่อเราเดินทางด้วยรถเช่าในญี่ปุ่น นั่นเอง

ป้ายบังคับแนะนำ ป้ายบังคับกฎและสัญญาณไฟจารจร ในประเทศญี่ปุ่น มีดังต่อไปนี้

 
  • ป้ายจราจร เป็นป้ายทางการควบคุมการจราจร แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ
  • –  ป้ายบังคับ มักจะมีพื้นสีขาว ขอบสีแดง เป็นป้ายกำหนด ต้องทำตาม เช่น ห้ามเลี้ยวขวา-  ป้ายเตือน มักจะมีพื้นสีขาว ขอบสีดำ จะเป็นป้ายแจ้งเตือนว่ามีอะไรอยู่ข้างหน้า-  ป้ายแนะนำ เป็นป้ายที่แนะนำการเดินทางต่าง ๆ อาทิ ทางลัด ป้ายบอกระยะทาง เป็นต้น 

    ป้ายแนะนำ (GUIDE SIGNS) คือ เป็นป้ายจราจรรูปแบบหนึ่งที่มีวัตถุประสงค์ ไว้เพื่อแนะนำทิศทาง หรือบอกระยะทางให้กับผู้ขับขี่ได้ขับขี่ไปสู่จุดหมายปลายทางได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งเป็นป้ายที่ให้ข้อมูลต่างๆ ที่มีความจำเป็นต่อการเดินทางไปตลอดการขับขี่บนทางหลวงเส้นนั้นๆ ดูเครื่องหมายป้ายแนะนำได้ตาม (ตัวอย่างภาพ ) ด้านล่างนี้

 

(  ตัวอย่าง  :  ภาพเครื่องหมาย หรือป้ายบังคับจราจรต่างๆ  )

  • เครื่องหมาย หรือป้ายจราจร ( ประเภทบังคับ 1 และรูปเครื่องหมายจราจร )

 

แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่

  1. ป้ายบังคับที่แสดงความหมายตามรูปแบบ และลักษณะที่กำหนด
  2. ป้ายบังคับที่แสดงด้วยข้อความ และ/หรือสัญลักษณ์

(  ตัวอย่าง  :  ภาพเครื่องหมาย หรือป้ายบังคับจราจรต่างๆ  )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นักท่องเที่ยวชาวต่างที่่เดินทางมาเที่ยวญี่ปุ่น และเช่ารถในญี่ปุ่นขับเอง  ควรมีมารยาทในการขับรถอย่างถูกต้อง และควรปฎิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด ในเวลาขับรถเดินทางไปท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ นั่นก็เพื่อความปลอดภัยของคุณเอง

Cr. : https://car.kapook.com/view122978.html

———————————————————————————-