โทร. 02-676-3377

เช่ารถที่ญี่ปุ่นอุ่นใจกับมาตรการความปลอดภัย Toyota Rent a car

ด้วยสถานะการณ์ปัจจุบันมีการระบาดของไวรัสสายพันธ์ุใหม่โคโรนาไวรัส ทำให้ทางบริษัท Toyota Rent a Car ผู้ให้บริการรถเช่าอันดับ 1 ในญี่ปุ่นนั้น มีมาตรการความปลอดภัย และการรักษาความสะอาดเพิ่มมากขึ้น มาตรการของทางรถเช่า Toyota Rent a Car มีอะไรบ้างนั้นมาดูกันเลย

การทำความสะอาดและการฆ่าเชื้อรถยนต์

 • นอกเหนือจากมาตรฐานในการทำความสะอาดปกติแล้ว
  ทางเราได้ทำการทำความสะอาดและค่าเชื้อเป็นพิเศษในจุดที่ถูกสัมผัสบ่อย อย่างเช่น ที่จับประตู, พวงมาลัย, เกียร์, เนวิเกเตอร์ทำนาง, เข็มขัดนิรภัย และที่เบาะนั่งฯลฯ
 • นอกเหนือจากการเช็ดเป็นพิเศษในส่วนของตัวรถแล้วยังได้ทำการฉีดสเปรย์เพื่อฆ่าเชื้อโรคด้วยเช่นกัน
 • จะมีการชี้แจงให้เห็นว่าอุปกรณ์ในรถยนต์ส่วนไหนบ้างที่ได้รับการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อเสร็จเรียบร้อยแล้ว

รถเช่าในญี่ปุ่นเช่ารถในญี่ปุ่น

 

 

 

 

 

 

การจัดการสุขอนามัย

 • มีการจัดการที่เคร่งครัดด้วยการให้พนักงานทำการล้างมือบ่อยๆ
 • ให้พนักงานสวมใส่หน้ากากอนามัย
 • จุดที่มีการสัมผัสบ่อยครั้งอย่างเค้าเตอร์ให้บริการและปากกาหรืออุปกรณ์อื่นๆนั้นได้มีการฆ่าเชื้อด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรค
 • ทางเราได้วางแอลกอฮอล์เพื่อทำความสะอาดมือในจุดต่างๆทั้งภายในและทางเข้าของร้าน
 • การถ่ายเทอากาศภายในร้านอย่างสม่ำเสมอ(ประมาณ2ครั้งต่อ1ชั่วโมง)
 • ระบายอากาศภายในรถโดยการนำอากาศภายนอกจากเครื่องปรับอากาศ
เช่ารถขับเที่ยวญี่ปุ่น

ลดการปฏิสัมพันธ์โดยตรงระหว่างพนักงานกับลูกค้าเมื่อมาที่ร้าน

 • เพื่อป้องกันการแพร่กระจายผ่านทางละอองฝอยโดยใช้ แผ่นพลาสติก และ แผ่นอะคริลิคใส
 • ได้เตรียมถาดสำหรับใส่เงินไว้ เพื่อใช้ในการยื่นบัตรเครดิต ใบขับขี่ และเงินสด
 • ได้ยกเลิกการให้บริการบางส่วนที่ท่านลูกค้าต้องใช้ร่วมกันอย่าง (หนังสือนิตยสาร เครื่องเป่าทำให้มือแห้ง และพื้นที่สำหรับสูบบุหรี่)

เช่ารถขับเที่ยวญี่ปุ่น

การจัดการในส่วนอื่นๆ

 • การตรวจสุขภาพของพนักงาน
 • ขอความร่วมมือจากท่านลูกค้าให้ สวมใส่หน้ากากอนามัย และใช้แอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือเพื่อป้องกัน
 • ในกรณีที่มีผู้ติดเชื้อ ทำการติดต่อศูนย์สาธารณสุข และทำการขั้นตอนการจัดการของศูนย์สาธารณสุขและองค์กรทางการแพทย์

เช่ารถขับเที่ยวญี่ปุ่น

※สำหรับเนื้อหาที่ได้กล่าวข้างต้นนี้ ในแต่ละสาขาอาจจะมีการจัดการที่แต่งต่างกัน