โทร. 02-676-3377

บริการรถรับ-ส่งสนามบิน

บริการรถรับ-ส่ง สนามบิน ดอนเมือง | สนามบิน  สวรรณภูมิ

 

รุ่นรถ จำนวนผู้เดินทาง / สัมภาระ เที่ยวเดียว ไป-กลับ
CAMRY เดินทาง 3 คน | กระเป๋า 3 ใบ 1,200 บาท 2,300 บาท
HYUNDAI เดินทาง 6 คน | กระเป๋า 6 ใบ 2,150 บาท 4,200 บาท
ALPHARD เดินทาง 4 คน | กระเป๋า 4 ใบ 2,690 บาท 5,280 บาท
BENZ (E CLASS) เดินทาง 3 คน | กระเป๋า 3 ใบ 2,690 บาท 5,280 บาท

 

เงื่อนไขการใช้บริการ 

-การรับ-ส่งสนามบินสามารถใช้บริการได้ เฉพาะพื้นที่จังหวัดกรุงเทพฯ, สมุทรปราการ, นนทบุรี และปทุมธานี เท่านั้น!

-การรับ-ส่งสนามบินเป็นการใช้บริการรับ-ส่ง เพียงจุดเดียวเท่านั้น ไม่สามารถแวะรับระหว่างทางได้

-การเลือกรุ่นรถ ลูกค้าสามารถบริการรรถรับส่ง โดยสามารถเลือกระหว่างรถยนต์ Camry, Hyundai H1, ALPHARD, หรือ BENZ / BMW เพื่อให้เหมาะสมกับขนาดกลุ่มของลูกค้าได้ โดยแต่รุ่นรถ สามารถจุผู้โดยสาร และจำนวนกระเป๋าได้ดังนี้

1.รถยนต์ Toyota Camry: ผู้โดยสาร 3 คน กระเป๋าเดินทางไซส์ 26″ 3 ใบ / ไซส์ 28″ : 2 ใบ

2.รถยนต์ Hyundai H1: ผู้โดยสาร 6 คน กระเป๋าเดินทางไซส์ 28″ : 6 ใบ

3.รถยนต์ Toyota Alphard: ผู้โดยสาร 4 คน กระเป๋าเดินทางไซส์ 28″ : 4 ใบ

4.รถยนต์ Benz หรือ BMW : ผู้โดยสาร 3 คน กระเป๋าเดินทางไซส์ 26″ 3 ใบ / ไซส์ 28″ : 2 ใบ

-การรับ-ส่งสนามบินรบกวนดำเนินการสำรองล่วงหน้าอย่างน้อยประมาณ 5 วันทำการ

-กรณีรับจากจุดนัดพบไปส่งสนามบิน ในวันที่ลูกค้าใช้บริการจริง ทางคนขับที่ไปรับลูกค้าจะโทรศัพท์หาลูกค้า และจะไปรอที่จุดนัดรับ30 นาที โดยเริ่มนับจากเวลาที่นัดรับที่จุดนัดรับ

-กรณีรับจากสนามบินไปส่งจุดนัดพบ ในวันที่ลูกค้าใช้บริการจริง หลังจากลูกค้ารับกระเป๋าเดินทาง เจ้าหน้าที่ของบริษัทที่ดูแลบริการจะรอพบพร้อมบริเวณจุดนับพบที่สนามบิน เป็นระยะเวลา 2 ชั่วโมง โดยเริ่มนับเวลาหลังจากเครื่องบินมาถึงสนามบินเรียบร้อยแล้ว ในกรณีที่ครบ 2 ชั่วโมง แล้วเจ้าหน้าที่ไม่พบลูกค้าและไม่สามารถติดต่อได้ ทางบริษัทที่ดูแลบริการจะขอสงวนสิทธิ์ในการปล่อยรถทันที