โทร. 02-676-3377

บริการเช่ารถขับที่ญี่ปุ่น

เช่ารถในญี่ปุ่นราคาถูกกับ Toyota Rent a Car สำหรับผู้หลงไหลการขับรถเที่ยวญี่ปุ่นด้วยตัวเอง มีให้เลือกกว่า 40 รุ่น

Compact

รถราคาประหยัด

Standard

รถขนาดมาตรฐาน

Wagon

รถครอบครัว

Sport

รถสปอร์ท

SUV

รถอเนกประสงค์

Luxury

เหนือระดับในแบบคุณ

5 Year+

รถอายุ 5 ปี ราคาถูก

รถอายุมากกว่า 5 ปีในพื้นที่ Okinawa

เหมาะสำหรับท่านที่ต้องการเช่ารถขับที่ญี่ปุ่นในงบประมาณที่จำกัด

Class รถ

12 ชม.

24 ชม.

+24 ชม.

+1 ชม.

S Class

1,350

ปกติ 2,230

1,500

ปกติ 2,230

+1,350

ปกติ +2,230

+250

ปกติ +2,230

WS Class

2,350

ปกติ 3,240

2,500

ปกติ 4,170

+2,350

ปกติ +3,340

+450

ปกติ +500
* รับ-คืนรถ เฉพาะสาขา Kitakyushu Airport (เวลาทำการ 8.00-20.00 น.) โทร.093-475-0100 หรือ (เวลาทำการ 8.00-20.00น.) โทร. 092-778-0100 หรือสาขา Hakata Station : Hakata Exit (เวลาทำการ 8.00-20.00 น.) โทร. 092-432-0100
เงื่อนไข
1. ราคาเดินทางภายใน มีนาคม 2563
2. ราคาไม่สามารถใช้วันที่ 28 ธ.ค. - 3 ม.ค. 2563
3. รถ Toyota Rent a Car อายุการใช้งาน 5 ปีขึ้นไป
4. ราคาสำหรับเช่ารถไม่ระบุรุ่น และไม่สามารถคืนรถต่างสาขาได้
5. ราคารวมประกันชั้น 1 และ NOC
6. ราคาไม่รวมบัตรทางด่วน ETC Card , Snow tire, 4WD

รถอายุมากกว่า 5 ปีในพื้นที่ Hokkaido

เหมาะสำหรับท่านที่ต้องการเช่ารถขับที่ญี่ปุ่นในงบประมาณที่จำกัด

Class รถ

12 ชม.

24 ชม.

+24 ชม.

+1 ชม.

S Class

1,500

ปกติ 2,230

1,650

ปกติ 2,640

+1,500

ปกติ +2,370

+250

ปกติ +350

B Class

2,350

ปกติ 3,340

2,500

ปกติ 3,890

+2,350

ปกติ +3,340

+450

ปกติ +500

WS Class

2,350

ปกติ 3,240

2,500

ปกติ 4,170

+2,350

ปกติ +3,340

+450

ปกติ +500

WA Class

3,300

ปกติ 4,720

3,500

ปกติ 6,110

+3,300

ปกติ +4,720

+500

ปกติ +650
* รับ-คืนรถ เฉพาะสาขา Kitakyushu Airport (เวลาทำการ 8.00-20.00 น.) โทร.093-475-0100 หรือ (เวลาทำการ 8.00-20.00น.) โทร. 092-778-0100 หรือสาขา Hakata Station : Hakata Exit (เวลาทำการ 8.00-20.00 น.) โทร. 092-432-0100
เงื่อนไข
1. ราคาเดินทางภายใน มีนาคม 2563
2. ราคาไม่สามารถใช้วันที่ 28 ธ.ค. - 3 ม.ค. 2563
3. รถ Toyota Rent a Car อายุการใช้งาน 5 ปีขึ้นไป
4. ราคาสำหรับเช่ารถไม่ระบุรุ่น และไม่สามารถคืนรถต่างสาขาได้
5. ราคารวมประกันชั้น 1 และ NOC
6. ราคาไม่รวมบัตรทางด่วน ETC Card , Snow tire, 4WD

รถอายุมากกว่า 5 ปีในพื้นที่ Kyushu

เหมาะสำหรับท่านที่ต้องการเช่ารถขับที่ญี่ปุ่นในงบประมาณที่จำกัด

Class รถ

12 ชม.

24 ชม.

+24 ชม.

+1 ชม.

S Class

1,500

ปกติ 2,230

1,650

ปกติ 2,640

+1,500

ปกติ +2,370

+250

ปกติ +350

A Class

2,000

ปกติ 2,780

2,150

ปกติ 3,200

+2,000

ปกติ +2,780

+350

ปกติ +400

B Class

2,350

ปกติ 3,240

2,500

ปกติ 3,890

+2,350

ปกติ +3,340

+450

ปกติ +500

WS Class

2,350

ปกติ 3,240

2,500

ปกติ 4,170

+2,350

ปกติ +3,340

+450

ปกติ +500

WA Class

3,300

ปกติ 4,720

3,500

ปกติ 6,110

+3,300

ปกติ +4,720

+500

ปกติ +650
* รับ-คืนรถ เฉพาะสาขา Kitakyushu Airport (เวลาทำการ 8.00-20.00 น.) โทร.093-475-0100 หรือ (เวลาทำการ 8.00-20.00น.) โทร. 092-778-0100 หรือสาขา Hakata Station : Hakata Exit (เวลาทำการ 8.00-20.00 น.) โทร. 092-432-0100
เงื่อนไข
1. ราคาเดินทางภายใน มีนาคม 2563
2. ราคาไม่สามารถใช้วันที่ 28 ธ.ค. - 3 ม.ค. 2563
3. รถ Toyota Rent a Car อายุการใช้งาน 5 ปีขึ้นไป
4. ราคาสำหรับเช่ารถไม่ระบุรุ่น และไม่สามารถคืนรถต่างสาขาได้
5. ราคารวมประกันชั้น 1 และ NOC
6. ราคาไม่รวมบัตรทางด่วน ETC Card , Snow tire, 4WD

รายละเอียดการจอง